Menu

Đại Đường Vinh Diệu - The Glory Of Tang Dynasty (2017)

Đại Đường Vinh Diệu - The Glory Of Tang Dynasty (2017)

Đại Đường Vinh Diệu - The Glory Of Tang Dynasty (2017)]

  • [stt/Full 60/60 VIETSUB]
  • dd_N/A dv_Cảnh Điềm dv_Mao Tử Tuấn dv_Nhậm Gia Luân dv_Tự Vạn Xuyến nsx_2017 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Phim Trung Quốc time_60 tập tl_Phim cổ trang
  • dd_N/A dv_Cảnh Điềm dv_Mao Tử Tuấn dv_Nhậm Gia Luân dv_Tự Vạn Xuyến nsx_2017 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Phim Trung Quốc time_60 tập tl_Phim cổ trang
  • dd_N/A dv_Cảnh Điềm dv_Mao Tử Tuấn dv_Nhậm Gia Luân dv_Tự Vạn Xuyến nsx_2017 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Phim Trung Quốc time_60 tập tl_Phim cổ trang
  • dd_N/A dv_Cảnh Điềm dv_Mao Tử Tuấn dv_Nhậm Gia Luân dv_Tự Vạn Xuyến nsx_2017 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Phim Trung Quốc time_60 tập tl_Phim cổ trang
  • dd_N/A dv_Cảnh Điềm dv_Mao Tử Tuấn dv_Nhậm Gia Luân dv_Tự Vạn Xuyến nsx_2017 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Phim Trung Quốc time_60 tập tl_Phim cổ trang
  • dd_N/A dv_Cảnh Điềm dv_Mao Tử Tuấn dv_Nhậm Gia Luân dv_Tự Vạn Xuyến nsx_2017 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Phim Trung Quốc time_60 tập tl_Phim cổ trang
[stt/Full 60/60 VIETSUB]
Đại Đường Vinh Diệu - The Glory Of Tang Dynasty 2017Phim Đại Đường Vinh Diệu  kể về Trầm Trân Châu – tiểu thư khuê cát bị ép tham gia cuộc tuyển chọn phi tần của Quảng Bình Vương. Người con gái Giang Nam với tâm hồn lương thiện này luôn hết lòng giúp đỡ người xung quanh. Khi chiến tranh xảy ra, Trầm Trân Châu nguyện ở lại Trướng An Nam để đồng cam cộng khổ cùng dân chúng. Về sau, Trầm Trân Châu sinh ra con trai cả là Đường Đức Tông – Lý Thích. Khi Lý Thích lên ngôi, Trầm Trâu Châu đã được sắc phong và tôn vinh vì những cống hiến đã dành cho đất nước.
Sever V.I.P:
[1*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250014.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250015.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250016.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250017.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250018.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250019.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250020.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250021.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250022.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250023.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250024.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250025.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250026.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250027.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250028.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250029.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250030.html] [18*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250031.html] [19*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250032.html] [20*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250033.html] [21*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250034.html] [22*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250035.html] [23*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250036.html] [24*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250037.html] [25*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250039.html] [26*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250040.html] [27*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250041.html] [28*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250042.html] [29*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250043.html] [30*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250044.html] [31*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250045.html] [32*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250046.html] [33*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250047.html] [34*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250048.html] [35*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250049.html] [36*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250050.html] [37*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250051.html] [38*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250052.html] [39*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250053.html] [40*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250054.html] [41*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250055.html] [42*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250066.html] [43*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250067.html] [44*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250138.html] [45*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250139.html] [46*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250198.html] [47*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250199.html] [48*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250263.html] [49*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250264.html] [50*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250285.html] [51*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250286.html] [52*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250337.html] [53*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250399.html] [54*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250400.html] [55*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250485.html] [56*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250486.html] [57*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250520.html] [58*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250521.html] [59*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250578.html] [60-END*http://phim14.net/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu_the-glory-of-tang-dynasty.8637.250579.html]

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm