Menu

Anh Chàng Xúi Quẩy - My Unfortunate Boyfriend (2015)

Anh Chàng Xúi Quẩy - My Unfortunate Boyfriend (2015)

Anh Chàng Xúi Quẩy - My Unfortunate Boyfriend (2015)]

  • [stt/Full 16/16 VIETSUB]
  • dd_Nam Ki Hoon dv_Kim Hye Sun dv_Lee Yong Joo nsx_2015 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_16 tập tl_Hài Hước tl_Tình Cảm
  • dd_Nam Ki Hoon dv_Kim Hye Sun dv_Lee Yong Joo nsx_2015 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_16 tập tl_Hài Hước tl_Tình Cảm
  • dd_Nam Ki Hoon dv_Kim Hye Sun dv_Lee Yong Joo nsx_2015 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_16 tập tl_Hài Hước tl_Tình Cảm
  • dd_Nam Ki Hoon dv_Kim Hye Sun dv_Lee Yong Joo nsx_2015 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_16 tập tl_Hài Hước tl_Tình Cảm
  • dd_Nam Ki Hoon dv_Kim Hye Sun dv_Lee Yong Joo nsx_2015 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_16 tập tl_Hài Hước tl_Tình Cảm
  • dd_Nam Ki Hoon dv_Kim Hye Sun dv_Lee Yong Joo nsx_2015 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_16 tập tl_Hài Hước tl_Tình Cảm
[stt/Full 16/16 VIETSUB]
Anh Chàng Xúi Quẩy - My Unfortunate Boyfriend 2015My Unfortunate Boyfriend 2015 VIETSUB nói về cặp đôi trái ngược hoàn toàn nhau về tính cách lẫn suy nghĩ,người con trai thì luôn trung thực và luôn chịu trách nhiệm về những hành động của mình,nếu bản thân có lỗi thì anh sẵn sáng đứng ra chịu chứ không bao giờ tự bao che cho bản thân.Còn ngượi lại cô gái là người có lối sống ích kỉ chỉ biết bản thân mình khi làm gì sai thì luôn đổ lỗi cho người khác. Tựa Phim: Anh Chàng Xúi Quẩy - 나의 유감스러운 남자친구 / My Unfortunate Boyfriend Đài chiếu: MBC
Server VIP 1
[1*http://phim14.net/xem-phim/anh-chang-xui-quay_my-unfortunate-boyfriend.7954.237164.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/anh-chang-xui-quay_my-unfortunate-boyfriend.7954.237165.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/anh-chang-xui-quay_my-unfortunate-boyfriend.7954.237166.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/anh-chang-xui-quay_my-unfortunate-boyfriend.7954.237167.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/anh-chang-xui-quay_my-unfortunate-boyfriend.7954.237168.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/anh-chang-xui-quay_my-unfortunate-boyfriend.7954.237169.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/anh-chang-xui-quay_my-unfortunate-boyfriend.7954.237170.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/anh-chang-xui-quay_my-unfortunate-boyfriend.7954.237171.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/anh-chang-xui-quay_my-unfortunate-boyfriend.7954.237172.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/anh-chang-xui-quay_my-unfortunate-boyfriend.7954.237173.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/anh-chang-xui-quay_my-unfortunate-boyfriend.7954.237174.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/anh-chang-xui-quay_my-unfortunate-boyfriend.7954.237175.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/anh-chang-xui-quay_my-unfortunate-boyfriend.7954.237176.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/anh-chang-xui-quay_my-unfortunate-boyfriend.7954.237177.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/anh-chang-xui-quay_my-unfortunate-boyfriend.7954.237178.html] [16-END*http://phim14.net/xem-phim/anh-chang-xui-quay_my-unfortunate-boyfriend.7954.237179.html]

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm