Menu

Chàng Luật Sư Hàng Xóm - Neighborhood Lawyer Jo Deul Ho (2016)

Chàng Luật Sư Hàng Xóm - Neighborhood Lawyer Jo Deul Ho (2016)

Chàng Luật Sư Hàng Xóm - Neighborhood Lawyer Jo Deul Ho (2016)]

  • [stt/Full 20/20 VIETSUB + TM] Neighborhood Lawyer Jo Deul Ho tiếp tục là một tác phẩm mang đề tài luật sư – trào lưu đang khá thịnh hành trê...
  • dd_Lee Eun Jin dd_Lee Jung Sub dv_Kang So Ra dv_Park Shin Yang nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_20 tập tl_Tâm Lý tl_Tình Cảm
  • dd_Lee Eun Jin dd_Lee Jung Sub dv_Kang So Ra dv_Park Shin Yang nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_20 tập tl_Tâm Lý tl_Tình Cảm
  • dd_Lee Eun Jin dd_Lee Jung Sub dv_Kang So Ra dv_Park Shin Yang nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_20 tập tl_Tâm Lý tl_Tình Cảm
  • dd_Lee Eun Jin dd_Lee Jung Sub dv_Kang So Ra dv_Park Shin Yang nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_20 tập tl_Tâm Lý tl_Tình Cảm
  • dd_Lee Eun Jin dd_Lee Jung Sub dv_Kang So Ra dv_Park Shin Yang nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_20 tập tl_Tâm Lý tl_Tình Cảm
  • dd_Lee Eun Jin dd_Lee Jung Sub dv_Kang So Ra dv_Park Shin Yang nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_20 tập tl_Tâm Lý tl_Tình Cảm
[stt/Full 20/20 VIETSUB + TM]
Chàng Luật Sư Hàng Xóm - Neighborhood Lawyer Jo Deul Ho 2016Neighborhood Lawyer Jo Deul Ho tiếp tục là một tác phẩm mang đề tài luật sư – trào lưu đang khá thịnh hành trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc thời gian gần đây. Từng là một công tố viên sáng giá với tương lai rộng mở, Jo Deul Ho (Park Shin Yang) mất tất cả sau khi đứng ra làm chứng chống lại một vụ tham nhũng nghiêm trọng. Anh ta quyết định làm lại cuộc đời bằng nghề luật sư tại một văn phòng luật nhỏ, thực thi công lý và bảo vệ những con người vô tội.
Server VIP 1
[1*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.229878.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.229879.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.229880.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.229881.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.229882.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.229883.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.229884.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.229885.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.229886.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231714.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231715.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231716.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231717.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231718.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231719.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231720.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231721.html] [18*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231722.html] [19*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231723.html] [20-END*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231724.html]
Server DAILY
[1-a*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.222202.html] [1-b*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.222203.html] [1-c*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.222206.html] [2-a*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.223182.html] [2-b*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.223183.html] [2-c*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.223225.html] [3-a*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.225172.html] [3-b*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.225189.html] [3-c*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.225261.html] [4-a*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.226305.html] [4-b*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.226307.html] [4-c*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.226312.html] [5-a*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.227652.html] [5-b*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.227664.html] [5-c*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.227681.html] [6-a*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.227762.html] [6-b*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.227763.html] [6-c*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.227764.html] [7-a*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.228192.html] [7-b*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.228193.html] [7-c*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.228194.html] [8-a*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.228222.html] [8-b*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.228223.html] [8-c*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.228224.html] [9-a*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.228688.html] [9-b*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.228693.html] [9-c*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.228709.html] [10-a*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.228817.html] [10-b*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.228822.html] [10-c*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.228828.html] [11-a*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.229404.html] [11-b*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.229417.html] [11-c*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.229419.html] [12-a*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.229545.html] [12-b*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.229551.html] [12-c*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.229553.html] [13-a*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.229902.html] [13-b*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.229903.html] [13-c*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.229904.html] [14-a*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.230055.html] [14-b*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.230057.html] [14-c*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.230059.html] [15-a*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.230457.html] [15-b*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.230458.html] [15-c*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.230459.html] [16-a*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.230585.html] [16-b*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.230586.html] [16-c*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.230587.html] [17-a*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231196.html] [17-b*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231197.html] [17-c*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231198.html] [18-a*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231162.html] [18-b*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231192.html] [18-c*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231195.html] [19-a*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231634.html] [19-b*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231635.html] [19-c*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231636.html] [20-a*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231646.html] [20-b*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231652.html] [20-c-END*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231665.html]
Server VIP THUYẾT MINH
[1*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.229373.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.229374.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.229375.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.229376.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.229377.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.229378.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.229379.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.229380.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.230001.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.230002.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.230003.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.230004.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231709.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231710.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231711.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231712.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231713.html] [18*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231823.html] [19*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231824.html] [20-END*http://phim14.net/xem-phim/chang-luat-su-hang-xom_neighborhood-lawyer-jo-deul-ho.8228.231825.html]

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm