Menu

Chủ Nhiệm Hắc Ám - Nightmare Teacher (2016)

Chủ Nhiệm Hắc Ám - Nightmare Teacher (2016)

Chủ Nhiệm Hắc Ám - Nightmare Teacher (2016)]

  • [stt/Full 12/12 VIETSUB] Tại trường cấp 2 dân lập Yo San, giáo viên chủ nhiệm lớp 3-2 Han Bong Gu (Uhm Ki Joon đóng) gần đây đã dẫn dắt các ...
  • dd_N/A dv_Kim So Hyun dv_Uhm Ki Joon nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_12 tập tl_Tình Cảm
  • dd_N/A dv_Kim So Hyun dv_Uhm Ki Joon nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_12 tập tl_Tình Cảm
  • dd_N/A dv_Kim So Hyun dv_Uhm Ki Joon nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_12 tập tl_Tình Cảm
  • dd_N/A dv_Kim So Hyun dv_Uhm Ki Joon nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_12 tập tl_Tình Cảm
  • dd_N/A dv_Kim So Hyun dv_Uhm Ki Joon nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_12 tập tl_Tình Cảm
  • dd_N/A dv_Kim So Hyun dv_Uhm Ki Joon nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_12 tập tl_Tình Cảm
[stt/Full 12/12 VIETSUB]
Chủ Nhiệm Hắc Ám - Nightmare Teacher 2016Tại trường cấp 2 dân lập Yo San, giáo viên chủ nhiệm lớp 3-2 Han Bong Gu (Uhm Ki Joon đóng) gần đây đã dẫn dắt các học sinh hướng tới thế giới ảo tưởng kì lạ. Kang Ye Rim (Kim So Hyun đóng) và Seo Sang Woo (Lee Min Hyuk đóng) đang cố gắng để khám phá những bí ẩn của thầy Han Bong Gu.
Server VIP
[1*http://phim14.net/xem-phim/chu-nhiem-hac-am_nightmare-teacher.8218.224337.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/chu-nhiem-hac-am_nightmare-teacher.8218.224338.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/chu-nhiem-hac-am_nightmare-teacher.8218.224339.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/chu-nhiem-hac-am_nightmare-teacher.8218.224340.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/chu-nhiem-hac-am_nightmare-teacher.8218.224341.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/chu-nhiem-hac-am_nightmare-teacher.8218.224342.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/chu-nhiem-hac-am_nightmare-teacher.8218.224343.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/chu-nhiem-hac-am_nightmare-teacher.8218.224344.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/chu-nhiem-hac-am_nightmare-teacher.8218.224345.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/chu-nhiem-hac-am_nightmare-teacher.8218.224346.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/chu-nhiem-hac-am_nightmare-teacher.8218.224347.html] [12-END*http://phim14.net/xem-phim/chu-nhiem-hac-am_nightmare-teacher.8218.224348.html]
Server VIP 2
[1*http://phim14.net/xem-phim/chu-nhiem-hac-am_nightmare-teacher.8218.221028.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/chu-nhiem-hac-am_nightmare-teacher.8218.221029.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/chu-nhiem-hac-am_nightmare-teacher.8218.221030.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/chu-nhiem-hac-am_nightmare-teacher.8218.221669.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/chu-nhiem-hac-am_nightmare-teacher.8218.221670.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/chu-nhiem-hac-am_nightmare-teacher.8218.222172.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/chu-nhiem-hac-am_nightmare-teacher.8218.222173.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/chu-nhiem-hac-am_nightmare-teacher.8218.222174.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/chu-nhiem-hac-am_nightmare-teacher.8218.222175.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/chu-nhiem-hac-am_nightmare-teacher.8218.222599.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/chu-nhiem-hac-am_nightmare-teacher.8218.224255.html] [12-END*http://phim14.net/xem-phim/chu-nhiem-hac-am_nightmare-teacher.8218.224256.html]

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm