Menu

Con Bạc Hoàng Gia - Jackpot (2016)

Con Bạc Hoàng Gia - Jackpot (2016)

Con Bạc Hoàng Gia - Jackpot (2016)]

  • [stt/Full 24/24 VIETSUB] Dae Gil (Jang Geun Suk) và Vua Yeongjo (Yeo Jin Goo) tham gia một cuộc đánh bạc. Dae Gil cược bằng cả mạng sống của...
  • dd_Nam Gun dv_Jang Geun Suk dv_Yeo Jin Goo nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_24 tập tl_Cổ Trang
  • dd_Nam Gun dv_Jang Geun Suk dv_Yeo Jin Goo nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_24 tập tl_Cổ Trang
  • dd_Nam Gun dv_Jang Geun Suk dv_Yeo Jin Goo nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_24 tập tl_Cổ Trang
  • dd_Nam Gun dv_Jang Geun Suk dv_Yeo Jin Goo nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_24 tập tl_Cổ Trang
  • dd_Nam Gun dv_Jang Geun Suk dv_Yeo Jin Goo nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_24 tập tl_Cổ Trang
  • dd_Nam Gun dv_Jang Geun Suk dv_Yeo Jin Goo nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_24 tập tl_Cổ Trang
[stt/Full 24/24 VIETSUB]
Con Bạc Hoàng Gia - Jackpot 2016Dae Gil (Jang Geun Suk) và Vua Yeongjo (Yeo Jin Goo) tham gia một cuộc đánh bạc. Dae Gil cược bằng cả mạng sống của mình, còn Vua Yeongjo cược cả đất nước Joseon. Dae Gil là con bạc giỏi nhất trong lịch sử Joseon. Dù chất chứa bên trong con người này là những phẫn uất tột cùng, bề ngoài anh ta vẫn tỏ ra điềm tĩnh và vui vẻ. Vua Yeongjo là người không bao giờ cúi đầu trước kẻ khác mà không có lí do chính đáng. Trong khi đó, Dam Seo (Im Ji Yeon) luôn nung nấu ý định trả thù vua.
 
Server VIP
[1*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.233308.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.233309.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.233310.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.233311.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.233312.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.233313.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.233314.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.233315.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.233316.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.233317.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.233318.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.233319.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.233320.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.233321.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.233322.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.233323.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.233324.html] [18*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.233325.html] [19*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.233326.html] [20*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.233327.html] [21*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.233328.html] [22*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.233329.html] [23*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.233330.html] [24-END*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.233331.html]
Server DAILY
[1-a*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.227414.html] [1-b*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.227415.html] [1-c*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.227416.html] [2-a*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.227417.html] [2-b*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.227418.html] [2-c*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.227419.html] [3-a*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.227420.html] [3-b*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.227421.html] [3-c*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.227422.html] [4-a*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.227423.html] [4-b*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.227424.html] [4-c*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.227425.html] [5-a*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.227687.html] [5-b*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.227689.html] [5-c*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.227734.html] [6-a*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.227741.html] [6-b*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.227749.html] [6-c*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.227751.html] [7-a*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.228202.html] [7-b*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.228203.html] [7-c*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.228204.html] [8-a*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.228350.html] [8-b*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.228351.html] [8-c*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.228352.html] [9-a*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.228734.html] [9-b*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.228735.html] [9-c*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.228736.html] [10-a*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.228839.html] [10-b*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.228840.html] [10-c*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.228841.html] [11-a*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.229430.html] [11-b*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.229431.html] [11-c*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.229434.html] [12-a*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.229605.html] [12-b*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.229606.html] [12-c*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.229607.html] [13-a*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.229919.html] [13-b*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.229920.html] [13-c*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.229921.html] [14-a*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.230068.html] [14-b*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.230069.html] [14-c*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.230072.html] [15-a*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.230479.html] [15-b*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.230480.html] [15-c*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.230481.html] [16-a*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.231136.html] [16-b*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.231137.html] [16-c*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.231138.html] [17-a*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.231199.html] [17-b*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.231200.html] [17-c*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.231201.html] [18-a*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.231493.html] [18-b*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.231494.html] [18-c*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.231495.html] [19-a*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.231637.html] [19-b*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.231638.html] [19-c*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.231639.html] [20-a*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.231704.html] [20-b*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.231705.html] [20-c*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.231706.html] [21-a*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.231959.html] [21-b*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.231960.html] [21-c*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.231961.html] [22-a*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.232031.html] [22-b*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.232033.html] [22-c*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.232035.html] [23-a*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.232528.html] [23-b*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.232529.html] [23-c*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.232530.html] [24-a*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.233478.html] [24-b*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.233479.html] [24-c-END*http://phim14.net/xem-phim/con-bac-hoang-gia_jackpot.8229.233480.html]

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm