Menu

Dư Tội - Yu Sin (2016)

Dư Tội - Yu Sin (2016)

Dư Tội - Yu Sin (2016)]

  • [stt/Full 24/24 VIETSUB] Dư Tội cải biên từ bộ tiểu thuyết cùng tên của Thưởng Thư Hân, nói về học sinh Học Viện Cảnh Sát tên Dư Tội, vì hoà...
  • dd_N/A dv_Ngô Ưu dv_Thường Nhung dv_Trương Cẩm Trình dv_Trương Nhất Sơn nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_24 tập tl_Tâm Lý tl_Võ Thuật
  • dd_N/A dv_Ngô Ưu dv_Thường Nhung dv_Trương Cẩm Trình dv_Trương Nhất Sơn nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_24 tập tl_Tâm Lý tl_Võ Thuật
  • dd_N/A dv_Ngô Ưu dv_Thường Nhung dv_Trương Cẩm Trình dv_Trương Nhất Sơn nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_24 tập tl_Tâm Lý tl_Võ Thuật
  • dd_N/A dv_Ngô Ưu dv_Thường Nhung dv_Trương Cẩm Trình dv_Trương Nhất Sơn nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_24 tập tl_Tâm Lý tl_Võ Thuật
  • dd_N/A dv_Ngô Ưu dv_Thường Nhung dv_Trương Cẩm Trình dv_Trương Nhất Sơn nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_24 tập tl_Tâm Lý tl_Võ Thuật
  • dd_N/A dv_Ngô Ưu dv_Thường Nhung dv_Trương Cẩm Trình dv_Trương Nhất Sơn nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_24 tập tl_Tâm Lý tl_Võ Thuật
[stt/Full 24/24 VIETSUB]
Dư Tội - Yu Sin 2016Dư Tội cải biên từ bộ tiểu thuyết cùng tên của Thưởng Thư Hân, nói về học sinh Học Viện Cảnh Sát tên Dư Tội, vì hoàn cảnh đưa đẩy mà rơi vào mâu thuẫn giữa cuộc sống và xã hội, sau này trở thành nằm vùng, trải qua những chuyện mạo hiểm.
Server VIP
[1*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243000.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243002.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243001.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243003.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243166.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243167.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243168.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243391.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243392.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243394.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243395.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243396.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243397.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243398.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243399.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243400.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243401.html] [18*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243402.html] [19*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243403.html] [20*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243404.html] [21*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243405.html] [22*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243406.html] [23*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243407.html] [24-End*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243408.html]
Server YOUTUBE
[1*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.242771.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.242772.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.242773.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.242774.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243089.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243163.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243164.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243189.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243190.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243231.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243232.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243285.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243286.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243287.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243288.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243289.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243290.html] [18*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243291.html] [19*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243304.html] [20*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243305.html] [21*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243327.html] [22*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243328.html] [23*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243329.html] [24*http://phim14.net/xem-phim/du-toi_yu-sin.8407.243330.html]

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm