Menu

Hành Trình Của Thời Gian Kỳ Diệu - Magical Space time (2016)

 Hành Trình Của Thời Gian Kỳ Diệu - Magical Space time (2016)

Hành Trình Của Thời Gian Kỳ Diệu - Magical Space time (2016)]

  • [stt/Full 24/24 VIETSUB] Hành trình của thời gian kỳ diệu 2016  lấy bối cảnh hiện đại, xoay quanh nhân vật Bành Bác (Giả Nãi Lượng đóng). Tr...
  • dd_N/A dv_Giả Nãi Lượng dv_Lâm Tâm Như dv_Từ Lộ nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_24 tập tl_Tình Cảm
  • dd_N/A dv_Giả Nãi Lượng dv_Lâm Tâm Như dv_Từ Lộ nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_24 tập tl_Tình Cảm
  • dd_N/A dv_Giả Nãi Lượng dv_Lâm Tâm Như dv_Từ Lộ nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_24 tập tl_Tình Cảm
  • dd_N/A dv_Giả Nãi Lượng dv_Lâm Tâm Như dv_Từ Lộ nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_24 tập tl_Tình Cảm
  • dd_N/A dv_Giả Nãi Lượng dv_Lâm Tâm Như dv_Từ Lộ nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_24 tập tl_Tình Cảm
  • dd_N/A dv_Giả Nãi Lượng dv_Lâm Tâm Như dv_Từ Lộ nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_24 tập tl_Tình Cảm
[stt/Full 24/24 VIETSUB]
Hành Trình Của Thời Gian Kỳ Diệu - Magical Space time 2016Hành trình của thời gian kỳ diệu 2016 lấy bối cảnh hiện đại, xoay quanh nhân vật Bành Bác (Giả Nãi Lượng đóng). Trong một lần tình cờ, Bành Bác nhặt được một chiếc máy ảnh cũ, khi tự chụp mình bằng chiếc máy ảnh này, anh sẽ xuyên thời gian trở về 10 năm trước. Sau nhiều lần đi về giữa quá khứ với hiện tại, Bành Bác nảy sinh tình cảm với Tô Kiều Kiều. Tuy nhiên, anh vẫn còn mối quan hệ chưa dứt cùng vợ cũ Tạ Giai Hân (Lâm Tâm Như). 
Server VIP 1
[1*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.230259.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.230260.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.230261.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.230262.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.230263.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.230264.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.230265.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.230266.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.230267.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.230268.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.230269.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.230270.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.231400.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.231401.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.231402.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.231403.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.231757.html] [18*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.231758.html] [19*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.231759.html] [20*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.231760.html] [21*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.231761.html] [22*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.231762.html] [23*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.231763.html] [24-END*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.231764.html]
Server YOUTUBE
[1*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.230159.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.230160.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.230161.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.230162.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.230163.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.230164.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.230165.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.230166.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.230167.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.230168.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.230169.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.230170.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.230634.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.230635.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.230734.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.230735.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.231305.html] [18*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.231309.html] [19*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.231363.html] [20*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.231364.html] [21*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.231687.html] [22*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.231727.html] [23*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.231744.html] [24-END*http://phim14.net/xem-phim/hanh-trinh-cua-thoi-gian-ky-dieu_magical-space-time.8237.231745.html]

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm