Menu

Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân - Hua Jiang Hu Zhi Bu Liang Ren (2016)

Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân - Hua Jiang Hu Zhi Bu Liang Ren (2016)

Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân - Hua Jiang Hu Zhi Bu Liang Ren (2016)]

  • [stt/Full 26/26 VIETSUB] Phim Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân (2016) chuyển thể từ bộ phim hoạt hình cùng tên. Các nhân vật chính trong phim...
  • dd_N/A dv_Thái Văn Tịnh dv_Trịnh Nghiệp nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_26 tập tl_Cổ Trang tl_Võ Thuật
  • dd_N/A dv_Thái Văn Tịnh dv_Trịnh Nghiệp nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_26 tập tl_Cổ Trang tl_Võ Thuật
  • dd_N/A dv_Thái Văn Tịnh dv_Trịnh Nghiệp nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_26 tập tl_Cổ Trang tl_Võ Thuật
  • dd_N/A dv_Thái Văn Tịnh dv_Trịnh Nghiệp nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_26 tập tl_Cổ Trang tl_Võ Thuật
  • dd_N/A dv_Thái Văn Tịnh dv_Trịnh Nghiệp nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_26 tập tl_Cổ Trang tl_Võ Thuật
  • dd_N/A dv_Thái Văn Tịnh dv_Trịnh Nghiệp nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_26 tập tl_Cổ Trang tl_Võ Thuật
[stt/Full 26/26 VIETSUB]
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân - Hua Jiang Hu Zhi Bu Liang Ren 2016Phim Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân (2016) chuyển thể từ bộ phim hoạt hình cùng tên. Các nhân vật chính trong phim cùng quần hiệp ẩn sĩ phất kiếm giang hồ, cùng cháy hết tuổi trẻ và trải nghiệm tình ái xuyên suốt thời loạn thế hỗn độn, các biến ảo khôn lường của lòng trung thành và sự phản bội cùng bao thăng trầm bi hỷ. Cuối cùng từ trong thời đại tàn lụi này đã khơi dậy nên nguồn sức mạnh then chốt, khai sáng nên một kỷ nguyên mới, lập nên một truyền kỳ võ hiệp lịch sử Trung Quốc huy hoàng và lãng mạn.
Server VIP
[26-a*http://phim14.net/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan_hua-jiang-hu-zhi-bu-liang-ren.8401.246368.html] [26-b*http://phim14.net/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan_hua-jiang-hu-zhi-bu-liang-ren.8401.246369.html] [1*http://phim14.net/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan_hua-jiang-hu-zhi-bu-liang-ren.8401.242685.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan_hua-jiang-hu-zhi-bu-liang-ren.8401.242686.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan_hua-jiang-hu-zhi-bu-liang-ren.8401.242687.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan_hua-jiang-hu-zhi-bu-liang-ren.8401.242688.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan_hua-jiang-hu-zhi-bu-liang-ren.8401.242729.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan_hua-jiang-hu-zhi-bu-liang-ren.8401.242899.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan_hua-jiang-hu-zhi-bu-liang-ren.8401.242900.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan_hua-jiang-hu-zhi-bu-liang-ren.8401.242901.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan_hua-jiang-hu-zhi-bu-liang-ren.8401.242902.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan_hua-jiang-hu-zhi-bu-liang-ren.8401.242903.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan_hua-jiang-hu-zhi-bu-liang-ren.8401.242904.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan_hua-jiang-hu-zhi-bu-liang-ren.8401.242905.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan_hua-jiang-hu-zhi-bu-liang-ren.8401.246370.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan_hua-jiang-hu-zhi-bu-liang-ren.8401.246371.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan_hua-jiang-hu-zhi-bu-liang-ren.8401.247093.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan_hua-jiang-hu-zhi-bu-liang-ren.8401.247094.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan_hua-jiang-hu-zhi-bu-liang-ren.8401.247095.html] [18*http://phim14.net/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan_hua-jiang-hu-zhi-bu-liang-ren.8401.247096.html] [19*http://phim14.net/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan_hua-jiang-hu-zhi-bu-liang-ren.8401.247097.html] [20*http://phim14.net/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan_hua-jiang-hu-zhi-bu-liang-ren.8401.247098.html] [21*http://phim14.net/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan_hua-jiang-hu-zhi-bu-liang-ren.8401.247099.html] [22*http://phim14.net/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan_hua-jiang-hu-zhi-bu-liang-ren.8401.247100.html] [23*http://phim14.net/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan_hua-jiang-hu-zhi-bu-liang-ren.8401.247101.html] [24*http://phim14.net/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan_hua-jiang-hu-zhi-bu-liang-ren.8401.247102.html] [25*http://phim14.net/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan_hua-jiang-hu-zhi-bu-liang-ren.8401.247103.html] [26-END*http://phim14.net/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan_hua-jiang-hu-zhi-bu-liang-ren.8401.247104.html]

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm