Menu

Hoa Lửa - There Will Be Fireworks (2015)

Hoa Lửa - There Will Be Fireworks (2015)

Hoa Lửa - There Will Be Fireworks (2015)]

  • [stt/Full 29/29 VIETSUB] Hoa Lửa kể lại câu chuyện về những quan hệ tuổi trẻ, những giấc mộng, những nỗ lực phấn đấu xung quanh một nhóm sin...
  • dd_N/A dv_Chu Tử Kiêu dv_Lý Tâm Ngãi nsx_2015 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Phim Trung Quốc time_29 tập tl_Phim Tâm Lý tl_Phim Tình Cảm
  • dd_N/A dv_Chu Tử Kiêu dv_Lý Tâm Ngãi nsx_2015 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Phim Trung Quốc time_29 tập tl_Phim Tâm Lý tl_Phim Tình Cảm
  • dd_N/A dv_Chu Tử Kiêu dv_Lý Tâm Ngãi nsx_2015 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Phim Trung Quốc time_29 tập tl_Phim Tâm Lý tl_Phim Tình Cảm
  • dd_N/A dv_Chu Tử Kiêu dv_Lý Tâm Ngãi nsx_2015 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Phim Trung Quốc time_29 tập tl_Phim Tâm Lý tl_Phim Tình Cảm
  • dd_N/A dv_Chu Tử Kiêu dv_Lý Tâm Ngãi nsx_2015 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Phim Trung Quốc time_29 tập tl_Phim Tâm Lý tl_Phim Tình Cảm
  • dd_N/A dv_Chu Tử Kiêu dv_Lý Tâm Ngãi nsx_2015 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Phim Trung Quốc time_29 tập tl_Phim Tâm Lý tl_Phim Tình Cảm
[stt/Full 29/29 VIETSUB]
Hoa Lửa - There Will Be Fireworks 2015Hoa Lửa kể lại câu chuyện về những quan hệ tuổi trẻ, những giấc mộng, những nỗ lực phấn đấu xung quanh một nhóm sinh viên vừa tốt nghiệp, lần đầu bước chân vào xã hội vốn hoàn toàn bất đồng với thời còn trong trường học, ở cả những phương thức sinh tồn và những trò chơi đầy quy tắc.Trương Vân Long trong phim nhận vai nam chính - "bá đạo tổng tài" Triệu Chấn Nam, một công tử ngang ngạnh không chịu theo khuôn phép quần là áo lụa, sau trải qua những khúc mắc trong tình cảm và đứng trước nguy cơ của gia tộc, dần dần trưởng thành, sau cùng biến thành một người làm mưa làm gió trên thương trường.
Server VIP
[1*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.243004.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.243661.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.243662.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.243663.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.243664.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.244478.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.244479.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.244480.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.244481.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.244482.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.244483.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.244842.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.244843.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.244844.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.244845.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.244918.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.244919.html] [18*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.244950.html] [19*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.245008.html] [20*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.245112.html] [21*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.245113.html] [22*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.245114.html] [23*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.245341.html] [24*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.245342.html] [25*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.245343.html] [26*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.245344.html] [27*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.245407.html] [28*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.245499.html] [29-END*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.245548.html]
Server YOUTUBE
[1*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.242762.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.242763.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.242764.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.242765.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.243658.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.244484.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.244485.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.244486.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.244487.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.244488.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/hoa-lua_there-will-be-fireworks.8406.244490.html]

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm