Menu

Lan Lăng Vương Phi - Princess Of Lanling King (2016)

Lan Lăng Vương Phi - Princess Of Lanling King (2016)

Lan Lăng Vương Phi - Princess Of Lanling King (2016)]

  • [stt/Full 49/49 VIETSUB] Nguyên Thanh Tỏa (Trương Hàm Vận) từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong gia đình gia giáo, cầm kì thi họa đều có đủ. Cô v...
  • dd_N/A dv_Bành Quán Anh dv_Trần Dịch dv_Trương Hàm Vận nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_47 tập tl_Cổ Trang tl_Võ Thuật
  • dd_N/A dv_Bành Quán Anh dv_Trần Dịch dv_Trương Hàm Vận nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_47 tập tl_Cổ Trang tl_Võ Thuật
  • dd_N/A dv_Bành Quán Anh dv_Trần Dịch dv_Trương Hàm Vận nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_47 tập tl_Cổ Trang tl_Võ Thuật
  • dd_N/A dv_Bành Quán Anh dv_Trần Dịch dv_Trương Hàm Vận nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_47 tập tl_Cổ Trang tl_Võ Thuật
  • dd_N/A dv_Bành Quán Anh dv_Trần Dịch dv_Trương Hàm Vận nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_47 tập tl_Cổ Trang tl_Võ Thuật
  • dd_N/A dv_Bành Quán Anh dv_Trần Dịch dv_Trương Hàm Vận nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_47 tập tl_Cổ Trang tl_Võ Thuật
[stt/Full 49/49 VIETSUB]
Lan Lăng Vương Phi - Princess Of Lanling King 2016Nguyên Thanh Tỏa (Trương Hàm Vận) từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong gia đình gia giáo, cầm kì thi họa đều có đủ. Cô và Lan Lăng Vương/ Cao Trường Cung (Trần Dịch) là thanh mai trúc mã với nhau. Tuy nhiên, vì muốn tìm kiếm tung tích của viên châu Trấn Hồn và kính Thanh Loan, cô đã gả cho Vũ Văn Ung (Bành Quán Anh). Tại lễ thành hôn, sau khi bị kẻ xấu tấn công, Nguyên Thanh Tỏa đã mất đi kí ức. Lúc này, cô gặp lại Lan Lăng Vương và bắt đầu bị anh thu hút. Sự việc trở nên trớ trêu thay khi cô dần lấy lại kí ức đã mất của mình...
Server VIP
[1*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.243053.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.243054.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.243073.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.243100.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.243085.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.243098.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.243452.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.243453.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.243673.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.243674.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.243802.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.243825.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.244013.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.244093.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.244142.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.244262.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.244566.html] [18*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.244612.html] [19*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.244669.html] [20*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.244245.html] [21*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.244857.html] [22*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.244872.html] [23*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.244925.html] [24*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.244990.html] [25*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.245131.html] [26*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.245157.html] [27*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.245211.html] [28*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.245252.html] [29*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.245446.html] [30*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.245575.html] [31*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.245581.html] [32*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.245761.html] [33*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.245827.html] [34*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.245828.html] [35*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.245866.html] [36*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.245895.html] [37*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.246059.html] [38*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.246074.html] [39*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.246120.html] [40*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.246287.html] [41*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.246335.html] [42*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.246417.html] [43*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.246799.html] [44*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.246880.html] [45*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.246883.html] [46*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.247115.html] [47*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.247114.html] [48-Kết thúc 1*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.247145.html] [49-Kết thúc 2-END*http://phim14.net/xem-phim/lan-lang-vuong-phi_princess-of-lanling-king.8408.247460.html]

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm