Menu

Long Môn Phi Giáp - Flying Swords Of Dragon Gate (2015)

Long Môn Phi Giáp - Flying Swords Of Dragon Gate (2015)

Long Môn Phi Giáp - Flying Swords Of Dragon Gate (2015)]

  • [stt/Full 40/40 VIETSUB + TM] Long Môn Phi Giáp 2015 lấy bối cảnh từ thời nhà Minh. Câu chuyện bắt đầu khi hiệp khách Triệu Hoài An (Nhiếp V...
  • dd_N/A dv_Hà Giai Di dv_Hồ Đông dv_Khương Đại Vệ nsx_2015 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_50 tập tl_Cổ Trang tl_Võ Thuật
  • dd_N/A dv_Hà Giai Di dv_Hồ Đông dv_Khương Đại Vệ nsx_2015 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_50 tập tl_Cổ Trang tl_Võ Thuật
  • dd_N/A dv_Hà Giai Di dv_Hồ Đông dv_Khương Đại Vệ nsx_2015 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_50 tập tl_Cổ Trang tl_Võ Thuật
  • dd_N/A dv_Hà Giai Di dv_Hồ Đông dv_Khương Đại Vệ nsx_2015 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_50 tập tl_Cổ Trang tl_Võ Thuật
  • dd_N/A dv_Hà Giai Di dv_Hồ Đông dv_Khương Đại Vệ nsx_2015 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_50 tập tl_Cổ Trang tl_Võ Thuật
  • dd_N/A dv_Hà Giai Di dv_Hồ Đông dv_Khương Đại Vệ nsx_2015 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_50 tập tl_Cổ Trang tl_Võ Thuật
[stt/Full 40/40 VIETSUB + TM]
Long Môn Phi Giáp - Flying Swords Of Dragon Gate 2015Long Môn Phi Giáp 2015 lấy bối cảnh từ thời nhà Minh. Câu chuyện bắt đầu khi hiệp khách Triệu Hoài An (Nhiếp Viễn) quyết định ẩn náu tại quán trọ Long Môn, sau thời gian bị truy đuổi vì tội giải thoát một trong những phạm nhân triều đình. Tại nơi đây, anh được bà chủ trước đây của quán trọ Long Môn - Kim Tương Ngọc (Diệp Tuyền) cứu sống, và muốn cùng anh rời bỏ thế tục.
Đặc biệt phiên bản truyền hình có thêm câu chuyện tình cảm giữa nữ tử cải nam trang Vũ Hóa Điền (Mao Tuấn Kiệt) và Hồ Trung Ngọc (Trương Tuấn Ninh)
Server VIP
[1*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196851.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196852.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196853.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196854.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196855.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196856.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196857.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196858.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196859.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196860.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196861.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196862.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196863.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196864.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196865.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196866.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196867.html] [18*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196868.html] [19*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196869.html] [20*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196870.html] [21*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196871.html] [22*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196872.html] [23*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196873.html] [24*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196874.html] [25*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196875.html] [26*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196876.html] [27*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196877.html] [28*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196878.html] [29*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196879.html] [30*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196880.html] [31*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196881.html] [32*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196882.html] [33*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196883.html] [34*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196884.html] [35*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196885.html] [36*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196850.html] [37*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196886.html] [38*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196887.html] [39*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196848.html] [40*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196849.html]
Server VIP 2
[1*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197059.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197060.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197061.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197062.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197063.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197064.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197065.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197066.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197067.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197068.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197069.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197070.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197071.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197072.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197073.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197074.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197075.html] [18*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197076.html] [19*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197077.html] [20*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197078.html] [21*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197079.html] [22*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197080.html] [23*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197081.html] [24*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197082.html] [25*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197083.html] [26*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197084.html] [27*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197085.html] [28*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197086.html] [29*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197087.html] [30*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197088.html] [31*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197089.html] [32*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197090.html] [33*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197091.html] [34*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197092.html] [35*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197093.html] [36*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197094.html] [37*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197095.html] [38*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197096.html] [39*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197097.html] [40-HẾT*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197098.html] [1*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197099.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197100.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197101.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197102.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197103.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197104.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197105.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197106.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197107.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197108.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197109.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197110.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197111.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197112.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197113.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197114.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197115.html] [18*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197116.html] [19*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197117.html] [20*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197118.html] [21*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197119.html] [22*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197120.html] [23*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197121.html] [24*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197122.html] [25*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197123.html] [26*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197124.html] [27*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197125.html] [28*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197126.html] [29*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197127.html] [30*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197128.html] [31*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197129.html] [32*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197130.html] [33*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197131.html] [34*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197132.html] [35*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197133.html] [36*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197134.html] [37*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197135.html] [38*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197136.html] [39*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197137.html] [40-HẾT*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197140.html] [1*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.194211.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.194212.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.194213.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.194214.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.194215.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.194216.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.194217.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.194218.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.194765.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.194988.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.194989.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.194990.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.194991.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.195118.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.195119.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196415.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196416.html] [18*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196417.html] [19*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196418.html] [20*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196419.html] [21*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196420.html] [22*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196421.html] [23*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196422.html] [24*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196423.html] [25*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196424.html] [26*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196425.html] [27*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196426.html] [28*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196427.html] [29*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196428.html] [30*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196429.html] [31*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196430.html] [32*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196431.html] [33*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196432.html] [34*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196433.html] [35*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.196434.html] [36*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197035.html] [37*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197036.html] [38*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197037.html] [39*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197235.html] [40*http://phim14.net/xem-phim/long-mon-phi-giap_flying-swords-of-dragon-gate.7970.197236.html]

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm