Menu

Nàng Nóng Chàng Nhát - Ms Temper & Nam Jung Gi (2016)

Nàng Nóng Chàng Nhát - Ms Temper & Nam Jung Gi (2016)

Nàng Nóng Chàng Nhát - Ms Temper & Nam Jung Gi (2016)]

  • [stt/Full 16/16 VIETSUB] Trong  Ms. Temper & Nam Jung Gi   Ok Da Jung (Lee Yo Won) là lãnh đạo trẻ nhất của ngành công nghiệp mĩ phẩm. L...
  • dd_Lee Hyung Min dv_Kim Sun Young dv_Lee Yo Won dv_Yoon Sang Hyun nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_16 tập tl_Hài Hước tl_Tình Cảm
  • dd_Lee Hyung Min dv_Kim Sun Young dv_Lee Yo Won dv_Yoon Sang Hyun nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_16 tập tl_Hài Hước tl_Tình Cảm
  • dd_Lee Hyung Min dv_Kim Sun Young dv_Lee Yo Won dv_Yoon Sang Hyun nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_16 tập tl_Hài Hước tl_Tình Cảm
  • dd_Lee Hyung Min dv_Kim Sun Young dv_Lee Yo Won dv_Yoon Sang Hyun nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_16 tập tl_Hài Hước tl_Tình Cảm
  • dd_Lee Hyung Min dv_Kim Sun Young dv_Lee Yo Won dv_Yoon Sang Hyun nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_16 tập tl_Hài Hước tl_Tình Cảm
  • dd_Lee Hyung Min dv_Kim Sun Young dv_Lee Yo Won dv_Yoon Sang Hyun nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_16 tập tl_Hài Hước tl_Tình Cảm
[stt/Full 16/16 VIETSUB]
Nàng Nóng Chàng Nhát - Ms Temper & Nam Jung Gi 2016Trong Ms. Temper & Nam Jung Gi  Ok Da Jung (Lee Yo Won) là lãnh đạo trẻ nhất của ngành công nghiệp mĩ phẩm. Lận đận trong tình duyên, đến nay cô đã li hôn tổng cộng 3 lần. Ok Da Jung không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, bản thân cô cũng khá nóng tính. Trong khi đó, Nam Jung Gi (Yoon Sang Hyun) là sếp của một bộ phận trong cùng công ty với Ok Da Jung. Khác với cô, anh chàng này khá rụt rè và dễ chịu. Cũng chính vì không thể nói những lời làm mất lòng người khác, Nam Jung Gi luôn khiến Ok Da Jung phải sôi máu.
Server VIP 1
[1*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.229016.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.229017.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.229018.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.229019.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.229020.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.229021.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.229022.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.229023.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.229754.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.229755.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.229756.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.229757.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.229758.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.229759.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.229999.html] [16-END*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.230000.html]
Server DAILY
[1-a*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.221439.html] [1-b*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.221440.html] [1-c*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.221442.html] [2-a*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.221491.html] [2-b*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.221493.html] [2-c*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.221510.html] [3-a*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.222100.html] [3-b*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.222101.html] [3-c*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.222102.html] [4-a*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.222103.html] [4-b*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.222104.html] [4-c*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.222105.html] [5-a*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.224380.html] [5-b*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.224381.html] [5-c*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.224382.html] [7-a*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.227375.html] [7-b*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.227377.html] [7-c*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.227380.html] [8-a*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.228023.html] [8-b*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.228024.html] [8-c*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.228025.html] [9-a*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.227893.html] [9-b*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.227906.html] [9-c*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.227909.html] [10-a*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.227968.html] [10-b*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.227969.html] [10-c-fix*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.228022.html] [11-a*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.228486.html] [11-b*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.228529.html] [11-c*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.228530.html] [12-a*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.228590.html] [12-b*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.228595.html] [12-c*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.228596.html] [13-a*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.229045.html] [13-b*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.229048.html] [13-c*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.229057.html] [14-a*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.229071.html] [14-b*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.229072.html] [14-c*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.229074.html] [15-a*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.229709.html] [15-b*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.229714.html] [15-c*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.229716.html] [16-a*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.229745.html] [16-b*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.229788.html] [16-c-END*http://phim14.net/xem-phim/nang-nong-chang-nhat_ms-temper-nam-jung-gi.8211.229789.html]

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm