Menu

Người Thầy Y Đức - Romantic Doctor, Teacher Kim (2016)

Người Thầy Y Đức - Romantic Doctor, Teacher Kim (2016)

Người Thầy Y Đức - Romantic Doctor, Teacher Kim (2016)]

  • [stt/Full 20/20 VIETSUB] Romantic Doctor, Teacher Kim xoay quanh một vị bác sĩ phẫu thuật tài giỏi đang ở đỉnh cao sự nghiệp tên là Boo Jong...
  • dd_Yoo In Shik dv_Han Suk Kyu dv_Seo Hyun Jin dv_Yoo Yun Suk nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Phim Hàn Quốc time_20 tập tl_Phim Tình Cảm
  • dd_Yoo In Shik dv_Han Suk Kyu dv_Seo Hyun Jin dv_Yoo Yun Suk nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Phim Hàn Quốc time_20 tập tl_Phim Tình Cảm
  • dd_Yoo In Shik dv_Han Suk Kyu dv_Seo Hyun Jin dv_Yoo Yun Suk nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Phim Hàn Quốc time_20 tập tl_Phim Tình Cảm
  • dd_Yoo In Shik dv_Han Suk Kyu dv_Seo Hyun Jin dv_Yoo Yun Suk nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Phim Hàn Quốc time_20 tập tl_Phim Tình Cảm
  • dd_Yoo In Shik dv_Han Suk Kyu dv_Seo Hyun Jin dv_Yoo Yun Suk nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Phim Hàn Quốc time_20 tập tl_Phim Tình Cảm
  • dd_Yoo In Shik dv_Han Suk Kyu dv_Seo Hyun Jin dv_Yoo Yun Suk nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Phim Hàn Quốc time_20 tập tl_Phim Tình Cảm
[stt/Full 20/20 VIETSUB]
Người Thầy Y Đức - Romantic Doctor, Teacher Kim 2016Romantic Doctor, Teacher Kim xoay quanh một vị bác sĩ phẫu thuật tài giỏi đang ở đỉnh cao sự nghiệp tên là Boo Jong Yoo (Han Suk Kyu). Bỗng một ngày, Jong Yoo từ bỏ mọi thứ anh có để sống một cuộc đời bình lặng. Anh mở một bệnh viện tư ở một thị trấn nhỏ và chỉ khám cho những người dân ở đó. Sau này, Jong Yoo gặp được Dong Joo (Yoo Yun Suk), một bác sĩ khát vọng sự thành công và Yoon Seo Jung (Seo Hyun Jin), một bác sĩ không thể vượt qua nỗi ám ảnh về sai lầm trong quá khứ. Jong Yoo đã thành công thay đổi cuộc đời của họ.
Sever V.I.P:
[1*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.245058.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.245087.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.245414.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.245467.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.245740.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.245795.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.246035.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.246042.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.246257.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.246299.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.246609.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.246777.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.247079.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.247129.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.247507.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.247726.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.247756.html] [18*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.248063.html] [19*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.248088.html] [20-END*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.248524.html] [Tập đặc biệt*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.248525.html]
Sever V.I.P Thuyết Minh 2017:
[1*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.246646.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.246647.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.246648.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.246649.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.246650.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.246651.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.246652.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.246653.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.246654.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.246655.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.247087.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.247088.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.247556.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.247557.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.247656.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.249073.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.249074.html] [18*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.249075.html] [19*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.249076.html] [20*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thay-y-duc_romantic-doctor-teacher-kim.8463.249077.html]

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm