Menu

Người Thổi Sáo - Pied Piper (2016)

Người Thổi Sáo - Pied Piper (2016)

Người Thổi Sáo - Pied Piper (2016)]

  • [stt/Full 16/16 VIETSUB] Nối tiếp khung giờ của Cheese In The Trap, Pied Pipe xoay quanh một đội thương lượng của cảnh sát, chuyên giải quyế...
  • dd_Kim Hong Sun dv_Jo Yoon Hee dv_Shin Ha Kyun dv_Yoo Joon Sang nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_16 tập tl_Hành Động
  • dd_Kim Hong Sun dv_Jo Yoon Hee dv_Shin Ha Kyun dv_Yoo Joon Sang nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_16 tập tl_Hành Động
  • dd_Kim Hong Sun dv_Jo Yoon Hee dv_Shin Ha Kyun dv_Yoo Joon Sang nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_16 tập tl_Hành Động
  • dd_Kim Hong Sun dv_Jo Yoon Hee dv_Shin Ha Kyun dv_Yoo Joon Sang nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_16 tập tl_Hành Động
  • dd_Kim Hong Sun dv_Jo Yoon Hee dv_Shin Ha Kyun dv_Yoo Joon Sang nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_16 tập tl_Hành Động
  • dd_Kim Hong Sun dv_Jo Yoon Hee dv_Shin Ha Kyun dv_Yoo Joon Sang nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_16 tập tl_Hành Động
[stt/Full 16/16 VIETSUB]
Người Thổi Sáo - Pied Piper 2016Nối tiếp khung giờ của Cheese In The Trap, Pied Pipe xoay quanh một đội thương lượng của cảnh sát, chuyên giải quyết những vụ án khó nhằn đòi hỏi kĩ năng đàm phán cao, từ tự tử, bắt cóc cho tới khủng bố và thậm chí là chiến tranh. Họ là những con người dùng chính lời nói để làm vũ khí, đứng ra hòa giải cho những tình huống nhạy cảm trước khi chúng kịp phát nổ trở thành thảm họa kinh hoàng.
Server VIP 1
[1*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.229357.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.229358.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.229359.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.229360.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.229361.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.229362.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.229363.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.229364.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.229365.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.229366.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.229367.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.229368.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.229369.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.229370.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.229371.html] [16-END*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.229372.html]
Server VIP 2
[1-a*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.221707.html] [1-b*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.221708.html] [1-c*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.221709.html] [2-a*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.221848.html] [2-b*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.221849.html] [2-c*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.221850.html] [4-a*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.221874.html] [4-b*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.221875.html] [4-c*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.221876.html] [5-a*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.221877.html] [5-b*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.221878.html] [5-c*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.221879.html] [6-a*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.221867.html] [6-b*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.221868.html] [6-c*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.221869.html] [7-a*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.225269.html] [7-b*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.225270.html] [7-c*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.225271.html] [8-a*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.225272.html] [8-b*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.225273.html] [8-c*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.225274.html] [9-a*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.226295.html] [9-b*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.226296.html] [9-c*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.226297.html] [10-a*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.227495.html] [10-b*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.227496.html] [10-c*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.227497.html] [11-a*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.228015.html] [11-b*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.228016.html] [11-c*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.228017.html] [12-a*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.228018.html] [12-b*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.228019.html] [12-c*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.228020.html] [13-a*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.228576.html] [13-b*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.228577.html] [13-c*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.228578.html] [14-a*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.228579.html] [14-b*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.228580.html] [14-c*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.228581.html] [15-a*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.228842.html] [15-b*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.228843.html] [15-c*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-thoi-sao_pied-piper.8215.228844.html]

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm