Menu

Người Tình Dối Trá - The Liar and His Lover (2017)

Người Tình Dối Trá - The Liar and His Lover (2017)

Người Tình Dối Trá - The Liar and His Lover (2017)]

  • [stt/Full 16/16 VIETSUB +TM]
  • dd_Kim Jin Min dv_Joy dv_Lee Hyun Woo nsx_2017 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Phim Hàn Quốc time_16 tập tl_Phim Tình Cảm
  • dd_Kim Jin Min dv_Joy dv_Lee Hyun Woo nsx_2017 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Phim Hàn Quốc time_16 tập tl_Phim Tình Cảm
  • dd_Kim Jin Min dv_Joy dv_Lee Hyun Woo nsx_2017 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Phim Hàn Quốc time_16 tập tl_Phim Tình Cảm
  • dd_Kim Jin Min dv_Joy dv_Lee Hyun Woo nsx_2017 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Phim Hàn Quốc time_16 tập tl_Phim Tình Cảm
  • dd_Kim Jin Min dv_Joy dv_Lee Hyun Woo nsx_2017 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Phim Hàn Quốc time_16 tập tl_Phim Tình Cảm
  • dd_Kim Jin Min dv_Joy dv_Lee Hyun Woo nsx_2017 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Phim Hàn Quốc time_16 tập tl_Phim Tình Cảm
[stt/Full 16/16 VIETSUB +TM]
Người Tình Dối Trá - The Liar and His Lover 2017Drama mới nhất của đài tvN “The Liar and His Lover” vừa cho ra mắt những hình ảnh đầu tiên của bộ đôi diễn viên chính Lee Hyun Woo và Joy. Theo như nội dung, thì tấm hình chính là phân cảnh mà thiên tài Kang Han Kyeol ( do Lee Hyun Woo thủ vai ) gặp người con gái của đời mình Yoon So Rim ( Joy thủ vai ) lần đầu tiên. Đây cũng chính là khoảnh khắc mà cô nàng Yoon So Rim phải lòng Kang Han Kyeol.
Sever GOOD:
[15-a*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.254011.html] [15-b*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.254012.html] [15-c*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.254013.html] [16-a*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.254057.html] [16-b*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.254074.html] [16-c*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.254082.html] [16-d*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.254083.html]
Sever V.I.P:
[1*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.251438.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.251502.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.251777.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.251826.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.252094.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.252139.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.252453.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.252482.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.252652.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.252799.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.253098.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.253180.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.253702.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.253703.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.254029.html] [16-END*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.254097.html]
Sever V.I.P Thuyết Minh 2017:
[1*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.252013.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.252014.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.252015.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.252071.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.252298.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.252299.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.252896.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.252897.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.253015.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.253016.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.253588.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.253589.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.254063.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.254064.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.254375.html] [16-END*http://phim14.net/xem-phim/nguoi-tinh-doi-tra_the-liar-and-his-lover.8629.254376.html]

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm