Menu

Ông Hoàng Shopping - Shopping King Louis (2016)

Ông Hoàng Shopping - Shopping King Louis (2016)

Ông Hoàng Shopping - Shopping King Louis (2016)]

  • [stt/Full 16/16 VIETSUB + TM] Seo In Guk vào vai một Louie, một người điển trai nhưng cô đơn, lớn lên một mình ở châu Âu. Nam Ji Hyun đóng v...
  • dd_Lee Sang-Yeob dv_Nam Ji Hyun dv_Seo In Guk dv_Yoon Sang Hyun nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_16 tập tl_Tâm Lý tl_Tình Cảm
  • dd_Lee Sang-Yeob dv_Nam Ji Hyun dv_Seo In Guk dv_Yoon Sang Hyun nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_16 tập tl_Tâm Lý tl_Tình Cảm
  • dd_Lee Sang-Yeob dv_Nam Ji Hyun dv_Seo In Guk dv_Yoon Sang Hyun nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_16 tập tl_Tâm Lý tl_Tình Cảm
  • dd_Lee Sang-Yeob dv_Nam Ji Hyun dv_Seo In Guk dv_Yoon Sang Hyun nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_16 tập tl_Tâm Lý tl_Tình Cảm
  • dd_Lee Sang-Yeob dv_Nam Ji Hyun dv_Seo In Guk dv_Yoon Sang Hyun nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_16 tập tl_Tâm Lý tl_Tình Cảm
  • dd_Lee Sang-Yeob dv_Nam Ji Hyun dv_Seo In Guk dv_Yoon Sang Hyun nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_16 tập tl_Tâm Lý tl_Tình Cảm
[stt/Full 16/16 VIETSUB + TM]
Louis - Ông Hoàng Shopping - Shopping King Louis 2016Seo In Guk vào vai một Louie, một người điển trai nhưng cô đơn, lớn lên một mình ở châu Âu. Nam Ji Hyun đóng vai Go Bok Shil, một con người quê mùa, lạc quan và tràn đầy năng lượng. Yoon Sang Hyun vào vai Cha Joong Won, chủ một trang mua sắm trực tuyến. Im Se Mi vào vai Baek Ma Ri, một người thông minh, có trình độ, khiêm tốn và ngọt ngào. “Shopping King Louie” là một bộ phim hài lãng mạn xoay quanh cuộc sống của Louie và Go Bok Shil trong quá trình giải quyết các vấn đề của ngành thương mại Hàn Quốc. Louie là một người mất trí nhớ và Go Bok Shil thì mù máy tính.
Server GOOD
[14-a*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.244881.html] [14-b*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.245150.html] [14-c*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.245151.html] [15-a*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.245217.html] [15-b*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.245218.html] [15-c*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.245219.html] [16-a*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.245224.html] [16-b*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.245225.html] [16-c*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.245226.html]
Server VIP
[1*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.242642.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.242692.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.242994.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.243069.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.243469.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.243506.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.243780.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.244074.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.244149.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.244632.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.244677.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.244887.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.244939.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.245169.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.245229.html] [16-END*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.245233.html]
Server VIP THUYẾT MINH
[1*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.244252.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.244253.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.244254.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.244255.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.244256.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.244583.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.244584.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.245171.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/louis-ong-hoang-shopping_shopping-king-louis.8395.245172.html]

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm