Menu

Pháp Y Tần Minh - Dr Qin (2016)

Pháp Y Tần Minh - Dr Qin (2016)

Pháp Y Tần Minh - Dr Qin (2016)]

  • [stt/Full 20/20 VIETSUB] "Bàn tay có quỷ vạn kiếp bất phục, nhân gian thái bình tồn tại Phật tâm. Kéo lớp chỉ tơ phân giải tiếng nói củ...
  • dd_Từ Ngang dv_Tiêu Tuấn Diễm dv_Trương Nhược Quân nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Phim Trung Quốc time_20 tập tl_Phim Hình Sự tl_Phim Kinh Dị tl_Phim Tâm Lý
  • dd_Từ Ngang dv_Tiêu Tuấn Diễm dv_Trương Nhược Quân nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Phim Trung Quốc time_20 tập tl_Phim Hình Sự tl_Phim Kinh Dị tl_Phim Tâm Lý
  • dd_Từ Ngang dv_Tiêu Tuấn Diễm dv_Trương Nhược Quân nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Phim Trung Quốc time_20 tập tl_Phim Hình Sự tl_Phim Kinh Dị tl_Phim Tâm Lý
  • dd_Từ Ngang dv_Tiêu Tuấn Diễm dv_Trương Nhược Quân nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Phim Trung Quốc time_20 tập tl_Phim Hình Sự tl_Phim Kinh Dị tl_Phim Tâm Lý
  • dd_Từ Ngang dv_Tiêu Tuấn Diễm dv_Trương Nhược Quân nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Phim Trung Quốc time_20 tập tl_Phim Hình Sự tl_Phim Kinh Dị tl_Phim Tâm Lý
  • dd_Từ Ngang dv_Tiêu Tuấn Diễm dv_Trương Nhược Quân nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Phim Trung Quốc time_20 tập tl_Phim Hình Sự tl_Phim Kinh Dị tl_Phim Tâm Lý
[stt/Full 20/20 VIETSUB]
Pháp Y Tần Minh - Dr Qin (2016)"Bàn tay có quỷ vạn kiếp bất phục, nhân gian thái bình tồn tại Phật tâm. Kéo lớp chỉ tơ phân giải tiếng nói của tử thi, nhìn rõ mọi việc rửa sạch oan tình". Tần Minh là pháp y tuấn tú, cao lãnh, có thâm niên cao trong lĩnh vực giải phẩu tử thi, năng lực logic vô cùng mạnh, tâm tư kín đáo. Thường rất dễ dàng tìm thấy những manh mói bị bỏ quên trên thi thể nạn nhân, điều tra vì vụ án, cung cấp những manh mối mới quan trọng cho việc phá án. "Câu chuyện của người chết" kết giao với anh, anh chính là "Qủy thủ Phật tâm"
Sever V.I.P:
[1*http://phim14.net/xem-phim/phap-y-tan-minh_dr-qin.8441.243847.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/phap-y-tan-minh_dr-qin.8441.243848.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/phap-y-tan-minh_dr-qin.8441.243849.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/phap-y-tan-minh_dr-qin.8441.243864.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/phap-y-tan-minh_dr-qin.8441.243865.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/phap-y-tan-minh_dr-qin.8441.243866.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/phap-y-tan-minh_dr-qin.8441.244144.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/phap-y-tan-minh_dr-qin.8441.244145.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/phap-y-tan-minh_dr-qin.8441.244666.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/phap-y-tan-minh_dr-qin.8441.244667.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/phap-y-tan-minh_dr-qin.8441.244922.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/phap-y-tan-minh_dr-qin.8441.244923.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/phap-y-tan-minh_dr-qin.8441.245209.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/phap-y-tan-minh_dr-qin.8441.245210.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/phap-y-tan-minh_dr-qin.8441.245579.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/phap-y-tan-minh_dr-qin.8441.245580.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/phap-y-tan-minh_dr-qin.8441.245864.html] [18*http://phim14.net/xem-phim/phap-y-tan-minh_dr-qin.8441.245870.html] [19*http://phim14.net/xem-phim/phap-y-tan-minh_dr-qin.8441.246118.html] [20-END*http://phim14.net/xem-phim/phap-y-tan-minh_dr-qin.8441.246119.html]
Sever V.I.P Thuyết Minh 2017:
[1*http://phim14.net/xem-phim/phap-y-tan-minh_dr-qin.8441.244113.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/phap-y-tan-minh_dr-qin.8441.244114.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/phap-y-tan-minh_dr-qin.8441.244115.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/phap-y-tan-minh_dr-qin.8441.244116.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/phap-y-tan-minh_dr-qin.8441.244117.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/phap-y-tan-minh_dr-qin.8441.244118.html]

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm