Menu

Phong Thần Bảng Truyền Kỳ - League of Gods (2016)

Phong Thần Bảng Truyền Kỳ - League of Gods (2016)

Phong Thần Bảng Truyền Kỳ - League of Gods (2016)]

  • [stt/HD VIETSUB] Trong trận đánh giữa yêu hồ và tam giới, Đát Kỷ (Phạm Băng Băng) sẽ là nhân vật đại ác. Một mặt, nhân vật này dùng mị thuật...
  • dd_Koan Hui dv_Cổ Thiên Lạc dv_Lương Gia Huy dv_Lý Liên Kiệt dv_Phạm Băng Băng nsx_2016 phimle qg_Phim Trung Quốc time_ 109 phút tl_Phim Hành Động tl_Phim Viễn Tưởng
  • dd_Koan Hui dv_Cổ Thiên Lạc dv_Lương Gia Huy dv_Lý Liên Kiệt dv_Phạm Băng Băng nsx_2016 phimle qg_Phim Trung Quốc time_ 109 phút tl_Phim Hành Động tl_Phim Viễn Tưởng
  • dd_Koan Hui dv_Cổ Thiên Lạc dv_Lương Gia Huy dv_Lý Liên Kiệt dv_Phạm Băng Băng nsx_2016 phimle qg_Phim Trung Quốc time_ 109 phút tl_Phim Hành Động tl_Phim Viễn Tưởng
  • dd_Koan Hui dv_Cổ Thiên Lạc dv_Lương Gia Huy dv_Lý Liên Kiệt dv_Phạm Băng Băng nsx_2016 phimle qg_Phim Trung Quốc time_ 109 phút tl_Phim Hành Động tl_Phim Viễn Tưởng
  • dd_Koan Hui dv_Cổ Thiên Lạc dv_Lương Gia Huy dv_Lý Liên Kiệt dv_Phạm Băng Băng nsx_2016 phimle qg_Phim Trung Quốc time_ 109 phút tl_Phim Hành Động tl_Phim Viễn Tưởng
  • dd_Koan Hui dv_Cổ Thiên Lạc dv_Lương Gia Huy dv_Lý Liên Kiệt dv_Phạm Băng Băng nsx_2016 phimle qg_Phim Trung Quốc time_ 109 phút tl_Phim Hành Động tl_Phim Viễn Tưởng
[stt/HD VIETSUB]
Phong Thần Bảng Truyền Kỳ - League of Gods 2016Trong trận đánh giữa yêu hồ và tam giới, Đát Kỷ (Phạm Băng Băng) sẽ là nhân vật đại ác. Một mặt, nhân vật này dùng mị thuật để khống chế Trụ Vương (Lương Gia Huy), khiến bậc đế vương mê mệt đến mất nước. Mặt khác, Đát Kỷ dùng yêu thuật đấu Khương Tử Nha (Lý Liên Kiệt), Lôi Chấn Tử (Hướng Tả), Na Tra, Dương Tiễn.
Sever V.I.P:
[Full HD VIETSUB*http://phim14.net/xem-phim/phong-than-bang-truyen-ky_league-of-gods.8390.242295.html]

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm