Menu

Quý Bà Cảnh Sát Phần 2 - Mrs Cop 2 (2016)

Quý Bà Cảnh Sát Phần 2 - Mrs Cop 2 (2016)

Quý Bà Cảnh Sát Phần 2 - Mrs Cop 2 (2016)]

  • [stt/Full 20/20 VIETSUB + TM] "Bà Cớm" của SBS năm 2015 đủ thành công và hấp dẫn để khiến nhà đài quyết định thực hiện mùa thứ hai...
  • dd_Yoo In Shik dv_Kim Bum dv_Kim Min Jong dv_Kim Sung Ryung nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_20 tập tl_Hành Động
  • dd_Yoo In Shik dv_Kim Bum dv_Kim Min Jong dv_Kim Sung Ryung nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_20 tập tl_Hành Động
  • dd_Yoo In Shik dv_Kim Bum dv_Kim Min Jong dv_Kim Sung Ryung nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_20 tập tl_Hành Động
  • dd_Yoo In Shik dv_Kim Bum dv_Kim Min Jong dv_Kim Sung Ryung nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_20 tập tl_Hành Động
  • dd_Yoo In Shik dv_Kim Bum dv_Kim Min Jong dv_Kim Sung Ryung nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_20 tập tl_Hành Động
  • dd_Yoo In Shik dv_Kim Bum dv_Kim Min Jong dv_Kim Sung Ryung nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_20 tập tl_Hành Động
[stt/Full 20/20 VIETSUB + TM]
Quý Bà Cảnh Sát Phần 2 - Mrs Cop 2 2016"Bà Cớm" của SBS năm 2015 đủ thành công và hấp dẫn để khiến nhà đài quyết định thực hiện mùa thứ hai cho bộ phim ngay trong năm nay. Cốt truyện không có nhiều điểm khác so với mùa trước, Mrs. Cop 2 vẫn sẽ tiếp tục xoay quanh nhân vật trung tâm là một nữ cảnh sát, người luôn sát cánh cùng đồng đội để đối phó với bọn tội phạm. Thông qua đó, bộ phim khắc họa cuộc sống của các bà mẹ trong xã hội Hàn Quốc. Họ không chỉ là những người nội trợ suốt ngày ở bên bếp núc, con nhỏ, mà đồng thời còn đương đầu với những khó khăn, áp lực của công việc, không thua kém gì đàn ông.
Server VIP 1
[1*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.230009.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.230010.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.230011.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.230012.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.230013.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.230014.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.230015.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.230016.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.230017.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.230018.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.230020.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.230021.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.230022.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.230023.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.230024.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.230025.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.230026.html] [18*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.230027.html] [19*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.230028.html] [20-END*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.230029.html]
Server DAILY
[1-a*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.219228.html] [1-b*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.219229.html] [1-c*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.219230.html] [2-a*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.219306.html] [2-b*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.219307.html] [2-c*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.219308.html] [3-a*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.220391.html] [3-b*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.220392.html] [3-c*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.220393.html] [4-a*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.220722.html] [4-b*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.220723.html] [4-c*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.220724.html] [5-a*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.221583.html] [5-b*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.221584.html] [5-c*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.221585.html] [6-a*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.221711.html] [6-b*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.221712.html] [6-c*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.221713.html] [7-a*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.222269.html] [7-b*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.222270.html] [7-c*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.222271.html] [8-a*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.222264.html] [8-b*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.222265.html] [8-c*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.222266.html] [9-a*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.224508.html] [9-b*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.224509.html] [9-c*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.224510.html] [10-a*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.225264.html] [10-b*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.225265.html] [10-c*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.225266.html] [11-a*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.227668.html] [11-b*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.227669.html] [11-c*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.227670.html] [12-a*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.227665.html] [12-b*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.227666.html] [12-c*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.227667.html] [13-a*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.228186.html] [13-b*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.228187.html] [13-c*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.228188.html] [14-a*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.228195.html] [14-b*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.228196.html] [14-c*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.228197.html] [15-a*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.228701.html] [15-b*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.228702.html] [15-c*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.228703.html] [16-a*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.228704.html] [16-b*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.228705.html] [16-c*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.228706.html] [17-a*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.229558.html] [17-b*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.229559.html] [17-c*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.229560.html] [18-a*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.229561.html] [18-b*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.229562.html] [18-c*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.229563.html] [19-a*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.229907.html] [19-b*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.229908.html] [19-c*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.229909.html] [20-a*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.229924.html] [20-b*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.229925.html] [20-c-END*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.229926.html]
Server VIP THUYẾT MINH (2017)
[1*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.228447.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.228448.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.228449.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.228450.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.228451.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.228452.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.228453.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.228454.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.228455.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.228456.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.228457.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.228458.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.228748.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.228749.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.230005.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.230006.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.230007.html] [18*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.230008.html]
Server VIP THUYẾT MINH 2
[6*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.226376.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.226377.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/quy-ba-canh-sat-phan-2_mrs-cop-2.8210.226378.html]

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm