Menu

Siêu Tinh Tinh Học Viện - Super Star Academy (2016)

Siêu Tinh Tinh Học Viện - Super Star Academy (2016)

Siêu Tinh Tinh Học Viện - Super Star Academy (2016)]

  • [stt/Full 30/30 VIETSUB] Siêu Tinh Tinh Học Viện - Super Star Academy 2016: Một thế giới song song dựa theo năng lực của các chòm sao hoàng ...
  • dd_N/A dv_Bạch Chú dv_Ngũ Gia Thành dv_Tiêu Chiến nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Phim Trung Quốc time_30 tập tl_Phim Tâm Lý tl_Phim Tình Cảm
  • dd_N/A dv_Bạch Chú dv_Ngũ Gia Thành dv_Tiêu Chiến nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Phim Trung Quốc time_30 tập tl_Phim Tâm Lý tl_Phim Tình Cảm
  • dd_N/A dv_Bạch Chú dv_Ngũ Gia Thành dv_Tiêu Chiến nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Phim Trung Quốc time_30 tập tl_Phim Tâm Lý tl_Phim Tình Cảm
  • dd_N/A dv_Bạch Chú dv_Ngũ Gia Thành dv_Tiêu Chiến nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Phim Trung Quốc time_30 tập tl_Phim Tâm Lý tl_Phim Tình Cảm
  • dd_N/A dv_Bạch Chú dv_Ngũ Gia Thành dv_Tiêu Chiến nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Phim Trung Quốc time_30 tập tl_Phim Tâm Lý tl_Phim Tình Cảm
  • dd_N/A dv_Bạch Chú dv_Ngũ Gia Thành dv_Tiêu Chiến nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Phim Trung Quốc time_30 tập tl_Phim Tâm Lý tl_Phim Tình Cảm
[stt/Full 30/30 VIETSUB]
Siêu Tinh Tinh Học Viện - Super Star Academy (2016)Siêu Tinh Tinh Học Viện - Super Star Academy 2016: Một thế giới song song dựa theo năng lực của các chòm sao hoàng đạo làm tiêu chuẩn cao nhất. Trình Chi Nhi từ nhỏ bị mọi người xa lánh đột nhiên được "Siêu Tinh Tinh Học Viện" tuyển nhận nhập học, cùng lúc đó, siêu năng lực của chòm sao trong người cô cũng thức tỉnh, cũng nảy sinh một đoạn quan hệ kì diệu với những người thừa kế chòm sao trong thế giới này.
Sever V.I.P:
[1*http://phim14.net/xem-phim/sieu-tinh-tinh-hoc-vien_super-star-academy.8419.243247.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/sieu-tinh-tinh-hoc-vien_super-star-academy.8419.243248.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/sieu-tinh-tinh-hoc-vien_super-star-academy.8419.243249.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/sieu-tinh-tinh-hoc-vien_super-star-academy.8419.243250.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/sieu-tinh-tinh-hoc-vien_super-star-academy.8419.243251.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/sieu-tinh-tinh-hoc-vien_super-star-academy.8419.243252.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/sieu-tinh-tinh-hoc-vien_super-star-academy.8419.243459.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/sieu-tinh-tinh-hoc-vien_super-star-academy.8419.243460.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/sieu-tinh-tinh-hoc-vien_super-star-academy.8419.243604.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/sieu-tinh-tinh-hoc-vien_super-star-academy.8419.243605.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/sieu-tinh-tinh-hoc-vien_super-star-academy.8419.243648.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/sieu-tinh-tinh-hoc-vien_super-star-academy.8419.243649.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/sieu-tinh-tinh-hoc-vien_super-star-academy.8419.243940.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/sieu-tinh-tinh-hoc-vien_super-star-academy.8419.243941.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/sieu-tinh-tinh-hoc-vien_super-star-academy.8419.244157.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/sieu-tinh-tinh-hoc-vien_super-star-academy.8419.244526.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/sieu-tinh-tinh-hoc-vien_super-star-academy.8419.244527.html] [18*http://phim14.net/xem-phim/sieu-tinh-tinh-hoc-vien_super-star-academy.8419.244528.html] [19*http://phim14.net/xem-phim/sieu-tinh-tinh-hoc-vien_super-star-academy.8419.244875.html] [20*http://phim14.net/xem-phim/sieu-tinh-tinh-hoc-vien_super-star-academy.8419.244876.html] [21*http://phim14.net/xem-phim/sieu-tinh-tinh-hoc-vien_super-star-academy.8419.244877.html] [22*http://phim14.net/xem-phim/sieu-tinh-tinh-hoc-vien_super-star-academy.8419.244878.html] [23*http://phim14.net/xem-phim/sieu-tinh-tinh-hoc-vien_super-star-academy.8419.244895.html] [24*http://phim14.net/xem-phim/sieu-tinh-tinh-hoc-vien_super-star-academy.8419.244896.html] [25*http://phim14.net/xem-phim/sieu-tinh-tinh-hoc-vien_super-star-academy.8419.244897.html] [26*http://phim14.net/xem-phim/sieu-tinh-tinh-hoc-vien_super-star-academy.8419.244898.html] [27*http://phim14.net/xem-phim/sieu-tinh-tinh-hoc-vien_super-star-academy.8419.244899.html] [28*http://phim14.net/xem-phim/sieu-tinh-tinh-hoc-vien_super-star-academy.8419.244928.html] [29*http://phim14.net/xem-phim/sieu-tinh-tinh-hoc-vien_super-star-academy.8419.244948.html] [30-END*http://phim14.net/xem-phim/sieu-tinh-tinh-hoc-vien_super-star-academy.8419.244949.html]

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm