Menu

Sơn Hải Kinh,Truyền Thuyết Xích Ảnh - The Classic of Mountains and Seas (2016)

Sơn Hải Kinh,Truyền Thuyết Xích Ảnh - The Classic of Mountains and Seas (2016)

Sơn Hải Kinh,Truyền Thuyết Xích Ảnh - The Classic of Mountains and Seas (2016)]

  • [stt/Full 46/46 VIETSUB] Sơn Hải Kinh - Truyền Thuyết Xích Ảnh 2016 thuộc thể loại thần thoại, giả tưởng được chuyển thể từ bộ truyện thần ...
  • dd_Chu Nhuệ Bân dd_Hỗ Diệu Chi dv_Ngô Lỗi dv_Trương Hàn nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_46 tập tl_Cổ Trang tl_Thần Thoại
  • dd_Chu Nhuệ Bân dd_Hỗ Diệu Chi dv_Ngô Lỗi dv_Trương Hàn nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_46 tập tl_Cổ Trang tl_Thần Thoại
  • dd_Chu Nhuệ Bân dd_Hỗ Diệu Chi dv_Ngô Lỗi dv_Trương Hàn nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_46 tập tl_Cổ Trang tl_Thần Thoại
  • dd_Chu Nhuệ Bân dd_Hỗ Diệu Chi dv_Ngô Lỗi dv_Trương Hàn nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_46 tập tl_Cổ Trang tl_Thần Thoại
  • dd_Chu Nhuệ Bân dd_Hỗ Diệu Chi dv_Ngô Lỗi dv_Trương Hàn nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_46 tập tl_Cổ Trang tl_Thần Thoại
  • dd_Chu Nhuệ Bân dd_Hỗ Diệu Chi dv_Ngô Lỗi dv_Trương Hàn nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_46 tập tl_Cổ Trang tl_Thần Thoại
[stt/Full 46/46 VIETSUB]
Sơn Hải Kinh - Truyền Thuyết Xích Ảnh - The Classic of Mountains and Seas 2016Sơn Hải Kinh - Truyền Thuyết Xích Ảnh 2016 thuộc thể loại thần thoại, giả tưởng được chuyển thể từ bộ truyện thần thoại cùng tên do đạo diễn Chu Nhuệ Bân sản xuất, với sự góp mặt của các diễn viên Trương Hàn, Cổ Lực Na Trát, Ngô Lỗi. Nhân vật trung tâm của phim Sơn Hải Kinh - Truyền Thuyết Xích Ảnh 2016 là Xích Vũ và Tâm Nguyệt Hồ. Xích Vũ là vương tử của Thanh Khâu quốc, mang tính cách ấm áp và trọng nghĩa khí. Trong khi đó, Tâm Nguyệt Hồ lại là người có danh tính thần bí trong Thanh Long thất túc cũng như nổi tiếng cô độc, lạnh lùng. Cả hai chàng trai đều yêu Huyền Nữ Tô Mát – một cô gái bình thường, xinh đẹp sống tại ao Đào Hoa. Ba người tạo nên một mối tình tay ba đầy trắc trở.

 
Server VIP 1
[1*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.221741.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228493.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228494.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228495.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228496.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228497.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228498.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228499.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228500.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228501.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228502.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228503.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228504.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228505.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228506.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228507.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228508.html] [18*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228509.html] [19*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228510.html] [20*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228511.html] [21*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228512.html] [22*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228513.html] [23*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228514.html] [24*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228515.html] [25*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228516.html] [26*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228517.html] [27*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228518.html] [28*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228519.html] [29*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228520.html] [30*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228521.html] [31*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230528.html] [32*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230529.html] [33*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230530.html] [34*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230531.html] [35*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230532.html] [36*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230533.html] [37*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230534.html] [38*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230535.html] [39*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230536.html] [40*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230537.html] [41*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230538.html] [42*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230539.html] [43*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230540.html] [44*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230541.html] [45*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230542.html] [46-END*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230543.html]
Server PICASA
[40-a*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.229928.html] [40-b*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.229929.html] [41-a*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.229969.html] [41-b*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.229970.html] [42-a*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230061.html] [42-b*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230062.html] [43-a*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230421.html] [43-b*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230422.html] [44-a*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230423.html] [44-b*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230424.html] [45-a*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230509.html] [45-b*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230510.html] [46-a*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230511.html] [46-b-END*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230512.html]
Server YOUTUBE
[1*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.224363.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.224364.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.224365.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.224366.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.224367.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.224368.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.224369.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.224370.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.224371.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.224372.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.224373.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.224374.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.224626.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.224627.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.224997.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.225009.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.226282.html] [18*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.226283.html] [19*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.227555.html] [20*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.227556.html] [21*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.227650.html] [22*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.227651.html] [23*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.227720.html] [24*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.227736.html] [25*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228087.html] [26*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228092.html] [27*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228150.html] [28*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228151.html] [29*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228213.html] [30*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228236.html] [31*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228665.html] [32*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228725.html] [33*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228799.html] [34*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.228802.html] [35*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.229394.html] [36*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.229395.html] [37*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.229486.html] [38*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.229542.html] [39*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.229932.html] [40*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.229931.html] [41*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230065.html] [42*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230066.html] [43*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230433.html] [44*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230434.html] [45*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230513.html] [46-END*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.230514.html]
Server DAILY
[1*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.221910.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.221911.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.221916.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.221917.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.221702.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.221703.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.222261.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.222262.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.222263.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.222258.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.223402.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/son-hai-kinh-truyen-thuyet-xich-anh_the-classic-of-mountains-and-seas.8224.223403.html]

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm