Menu

Tạm biệt Mr Black - Goodbye Mr Black (2016)

Tạm biệt Mr Black - Goodbye Mr Black (2016)

Tạm biệt Mr Black - Goodbye Mr Black (2016)]

  • [stt/Full 20/20 VIETSUB + TM] Cha Ji Won (Lee Jin Wook), sĩ quan của lực lượng Hải quân SEAL là thành viên Đội phá hủy dưới nước. Bị chính n...
  • dd_N/A dv_Lee Jin Wook dv_Moon Chae Won dv_Yoo In Young nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_20 tập tl_Hành Động
  • dd_N/A dv_Lee Jin Wook dv_Moon Chae Won dv_Yoo In Young nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_20 tập tl_Hành Động
  • dd_N/A dv_Lee Jin Wook dv_Moon Chae Won dv_Yoo In Young nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_20 tập tl_Hành Động
  • dd_N/A dv_Lee Jin Wook dv_Moon Chae Won dv_Yoo In Young nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_20 tập tl_Hành Động
  • dd_N/A dv_Lee Jin Wook dv_Moon Chae Won dv_Yoo In Young nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_20 tập tl_Hành Động
  • dd_N/A dv_Lee Jin Wook dv_Moon Chae Won dv_Yoo In Young nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_20 tập tl_Hành Động
[stt/Full 20/20 VIETSUB + TM]
Tạm biệt Mr Black - Goodbye Mr Black 2016Cha Ji Won (Lee Jin Wook), sĩ quan của lực lượng Hải quân SEAL là thành viên Đội phá hủy dưới nước. Bị chính người bạn thân trong quân đội mưu hại, Cha Ji Won bị gán tội phản bội và được chuyển ra nước ngoài. Sau nhiều lần bị hãm hại, anh quyết định trả thù. Để có thân phận mới, Cha Ji Won kết hôn giả với Swan (Moon Chae Won) và quay trở lại Hàn Quốc để tiến hành kế hoạch. Liệu Swan sẽ giúp Cha Ji Won thực hiện ý đồ, hay cô chính là người sẽ mở ra con đường mới cho cuộc đời của người đàn ông này?
Server VIP 1
[1*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230814.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230815.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230816.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230817.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230818.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230819.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230820.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230821.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230822.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230823.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230824.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230825.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230826.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230827.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230828.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230829.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230830.html] [18*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230831.html] [19*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230832.html] [20-END*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230833.html]
Server DAILY
[1-a*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.221025.html] [1-b*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.221027.html] [1-c*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.221032.html] [2-a*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.221074.html] [2-b*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.221092.html] [2-c*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.221098.html] [3-a*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.221778.html] [3-b*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.221827.html] [3-c*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.221828.html] [4-a*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.221829.html] [4-b*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.221832.html] [4-c*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.221833.html] [5-a*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.223447.html] [5-b*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.223449.html] [5-c*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.223453.html] [6-a*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.224288.html] [6-b*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.224291.html] [6-c*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.224302.html] [7-a*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.226369.html] [7-b*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.226370.html] [7-c*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.226371.html] [8-a*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.227338.html] [8-b*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.227345.html] [8-c*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.227350.html] [9-a*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.227868.html] [9-b*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.227870.html] [9-c*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.227871.html] [10-a*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.227878.html] [10-b*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.227883.html] [10-c*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.227884.html] [11-a*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.228299.html] [11-b*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.228301.html] [11-c*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.228306.html] [12-a*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.228382.html] [12-b*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.228384.html] [12-c*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.228385.html] [13-a*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.228881.html] [13-b*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.228884.html] [13-c*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.228885.html] [14-a*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.228935.html] [14-b*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.228938.html] [14-c*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.228940.html] [15-a*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.229636.html] [15-b*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.229638.html] [15-c*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.229640.html] [16-a*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.229680.html] [16-b*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.229685.html] [16-c*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.229687.html] [17-a*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230102.html] [17-b*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230103.html] [17-c*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230106.html] [18-a*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230171.html] [18-b*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230173.html] [18-c*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230175.html] [19-a*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230639.html] [19-b*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230640.html] [19-c*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230641.html] [20-a*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230698.html] [20-b*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230701.html] [20-c-END*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230708.html]
Server VIP THUYẾT MINH (2017)
[1*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.229381.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.229382.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.229383.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.229384.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.229385.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.229386.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.229387.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.229388.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.229389.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.229390.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.229391.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.229392.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230030.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230031.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230032.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.230033.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.231520.html] [18*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.231521.html] [19*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.231522.html] [20-END*http://phim14.net/xem-phim/tam-biet-mr-black_goodbye-mr-black.8212.231523.html]

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm