Menu

Thám Tử Ma Cà Rồng - Vampire Detective (2016)

Thám Tử Ma Cà Rồng - Vampire Detective (2016)

Thám Tử Ma Cà Rồng - Vampire Detective (2016)]

  • [stt/Full 12/12 VIETSUB + TM] Cựu thành viên MBLAQ đang có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp diễn xuất khi sắp tới đây, Lee Joon sẽ ...
  • dd_Kim Ga Ram dv_Lee Joon dv_Lee Se Young dv_Oh Jung Se nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_12 tập tl_Hành Động tl_Viễn Tưởng
  • dd_Kim Ga Ram dv_Lee Joon dv_Lee Se Young dv_Oh Jung Se nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_12 tập tl_Hành Động tl_Viễn Tưởng
  • dd_Kim Ga Ram dv_Lee Joon dv_Lee Se Young dv_Oh Jung Se nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_12 tập tl_Hành Động tl_Viễn Tưởng
  • dd_Kim Ga Ram dv_Lee Joon dv_Lee Se Young dv_Oh Jung Se nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_12 tập tl_Hành Động tl_Viễn Tưởng
  • dd_Kim Ga Ram dv_Lee Joon dv_Lee Se Young dv_Oh Jung Se nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_12 tập tl_Hành Động tl_Viễn Tưởng
  • dd_Kim Ga Ram dv_Lee Joon dv_Lee Se Young dv_Oh Jung Se nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_12 tập tl_Hành Động tl_Viễn Tưởng
[stt/Full 12/12 VIETSUB + TM]
Thám Tử Ma Cà Rồng - Vampire Detective 2016Cựu thành viên MBLAQ đang có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp diễn xuất khi sắp tới đây, Lee Joon sẽ tham gia đóng chính trong dự án của nhà đài OCN Vampire Detective (tạm dịch: Thám Tử Ma Cà Rồng). Bộ phim được miêu tả ngắn gọn là câu chuyện của thám tử tư Yoon Sang (Lee Joon), người bất ngờ bị biến thành ma cà rồng. Song song với việc điều tra theo yêu cầu của các khách hàng, anh ta luôn cố gắng tìm ra lời giải cho những bí ẩn xung quanh mình.
Server VIP 1
[1*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.233332.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.233333.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.233334.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.233335.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.233336.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.233337.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.233338.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.233339.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.233340.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.233341.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.233342.html] [12-END*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.233343.html]
Server DAILY
[1-a*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.222256.html] [1-b*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.222257.html] [1-c*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.222260.html] [2-a*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.224525.html] [2-b*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.224526.html] [2-c*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.224532.html] [3-a*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.227640.html] [3-b*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.227642.html] [3-c*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.227648.html] [4-a*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.228189.html] [4-b*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.228190.html] [4-c*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.228191.html] [5-a*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.228694.html] [5-b*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.228695.html] [5-c*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.228696.html] [6-a*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.230482.html] [6-b*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.230483.html] [6-c*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.230484.html] [7-a*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.230588.html] [7-b*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.230589.html] [7-c*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.230590.html] [8-a*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.230454.html] [8-b*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.230455.html] [8-c*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.230456.html] [9-a*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.231496.html] [9-b*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.231497.html] [9-c*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.231498.html] [10-a*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.231629.html] [10-b*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.231630.html] [10-c*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.231631.html] [11-a*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.232541.html] [11-b*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.232542.html] [11-c*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.232543.html] [12-a*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.232544.html] [12-b*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.232545.html] [12-c-END*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.232546.html]
Server VIP THUYẾT MINH
[1*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.230271.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.230272.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.230273.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.230274.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.230275.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.230276.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.230732.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.233556.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.233557.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.233558.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.233559.html] [12-END*http://phim14.net/xem-phim/tham-tu-ma-ca-rong_vampire-detective.8214.234092.html]

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm