Menu

Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh - Revive (2016)

Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh - Revive (2016)

Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh - Revive (2016)]

  • [stt/Full 16/16 VIETSUB] Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh chuyển thể từ bộ tiểu thuyết đam mỹ cùng tên của tác giả Thanh La Phiến Tử. Bộ phim...
  • dd_N/A dv_Mã Khả dv_Trương Hinh Dư nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_16 tập tl_Tình Cảm
  • dd_N/A dv_Mã Khả dv_Trương Hinh Dư nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_16 tập tl_Tình Cảm
  • dd_N/A dv_Mã Khả dv_Trương Hinh Dư nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_16 tập tl_Tình Cảm
  • dd_N/A dv_Mã Khả dv_Trương Hinh Dư nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_16 tập tl_Tình Cảm
  • dd_N/A dv_Mã Khả dv_Trương Hinh Dư nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_16 tập tl_Tình Cảm
  • dd_N/A dv_Mã Khả dv_Trương Hinh Dư nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_16 tập tl_Tình Cảm
[stt/Full 16/16 VIETSUB]
Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh - Revive 2016Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh chuyển thể từ bộ tiểu thuyết đam mỹ cùng tên của tác giả Thanh La Phiến Tử. Bộ phim xoay quanh về những thị phi trong giới nghệ sĩ và mối tình đầy “trắc trở” của hai chàng trai. Dự án do Triệu Tiểu Âu đạo diễn, với sự hợp tác trong vấn đề “xào nấu” tác phẩm của ba nhà biên kịch Nhiêu Tuấn, Dương Hiểu Tuệ, Triệu Thiên Hữu.
Server GOOD
[1*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.227994.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.227995.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.227996.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.227997.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.227998.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.227999.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.228000.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.228001.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.228002.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.228003.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.228004.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.228470.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.228669.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.228670.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.229015.html] [16-END*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.229076.html]
Server VIP 1
[1*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.229001.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.229002.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.229003.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.229004.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.229005.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.229006.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.229007.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.229008.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.229009.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.229010.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.229011.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.229012.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.229013.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.229014.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.229595.html] [16-END*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.229596.html]
Server DAILY
[1*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.227492.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.227493.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.227494.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.227498.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.227499.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.227500.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.227601.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/trong-sinh-chi-danh-luu-cu-tinh_revive.8236.227602.html]

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm