Menu

Vân Điên Chi Thượng - Above the Clouds (2017)

Vân Điên Chi Thượng - Above the Clouds (2017)

Vân Điên Chi Thượng - Above the Clouds (2017)]

  • [stt/Full 49/49 VIETSUB]
  • dd_N/A dv_Mễ Nhiệt dv_Quách Hiểu Đông dv_Trương Triết Hạn nsx_2017 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Phim Trung Quốc time_49 tập tl_Phim Tình Cảm
  • dd_N/A dv_Mễ Nhiệt dv_Quách Hiểu Đông dv_Trương Triết Hạn nsx_2017 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Phim Trung Quốc time_49 tập tl_Phim Tình Cảm
  • dd_N/A dv_Mễ Nhiệt dv_Quách Hiểu Đông dv_Trương Triết Hạn nsx_2017 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Phim Trung Quốc time_49 tập tl_Phim Tình Cảm
  • dd_N/A dv_Mễ Nhiệt dv_Quách Hiểu Đông dv_Trương Triết Hạn nsx_2017 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Phim Trung Quốc time_49 tập tl_Phim Tình Cảm
  • dd_N/A dv_Mễ Nhiệt dv_Quách Hiểu Đông dv_Trương Triết Hạn nsx_2017 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Phim Trung Quốc time_49 tập tl_Phim Tình Cảm
  • dd_N/A dv_Mễ Nhiệt dv_Quách Hiểu Đông dv_Trương Triết Hạn nsx_2017 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Phim Trung Quốc time_49 tập tl_Phim Tình Cảm
[stt/Full 49/49 VIETSUB]
Vân Điên Chi Thượng - Above the Clouds 2017Vân Điên Chi Thượng đưa khán giả khám phá hậu trường giới showbiz với nhân vật chính là 2 ngôi sao điện ảnh . Giản Hề từ nhỏ mất cha mẹ, do tổ mẫu nuôi lớn, vẫn trở thành một thiếu nữ lạc quan tích cực. Sau khi tổ mẫu qua đời, Giản Hề một mình rời quê nhà, lên Bắc Kinh tìm mẹ ruột. Gặp phải mẹ ruột lạnh lùng cự tuyệt, Giản Hề không suy giảm ý chí, lập chí quyết tâm trở thành một nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc. Dựa vào nhiệt tình với biểu diễn và thiên phú kiệt xuất, Giản Hề xây dựng được nhiều vai diễn mới mẻ khác biệt, trở thành nữ diễn viên được quần chúng hoan nghênh.
Sever V.I.P 2:
[1*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.250238.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.250239.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.250240.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.250266.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.250267.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.250268.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.250269.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.250270.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.250280.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.250281.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.250282.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.250315.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.250316.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.250317.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.250318.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.250338.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.250339.html] [18*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.250340.html] [19*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.250341.html] [20*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.250342.html] [21*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.250343.html] [22*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.250344.html] [23*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.250345.html] [24*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.250346.html] [25*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.252344.html] [26*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.252345.html] [27*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.251896.html] [28*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.251897.html] [29*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.251898.html] [30*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.251899.html] [31*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.251900.html] [32*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.251901.html] [33*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.251910.html] [34*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.251911.html] [35*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.251918.html] [36*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.251919.html] [37*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.251934.html] [38*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.251935.html] [39*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.251936.html] [40*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.251943.html] [41*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.251944.html] [42*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.251968.html] [43*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.251969.html] [44*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.251970.html] [45*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.251971.html] [46*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.251972.html] [47*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.251975.html] [48*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.251976.html] [49-END*http://phim14.net/xem-phim/van-dien-chi-thuong_above-the-clouds.8642.251977.html]

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm