Menu

Võ Thần Triệu Tử Long - Chinese Hero Zhao Zi Long (2016)

Võ Thần Triệu Tử Long - Chinese Hero Zhao Zi Long (2016)

Võ Thần Triệu Tử Long - Chinese Hero Zhao Zi Long (2016)]

  • [stt/Full 49/49 VIETSUB] Cuối thời Đông Hán, những hoàng đế cuối cùng quá sủng ái hoạn quan mà gạt bỏ bề tôi trung trực. Triều đình ngày càn...
  • dd_Đinh Ngưỡng Quốc dv_Dương Lặc dv_Kim Jeong Hoon dv_Lâm Canh Tân dv_Nghiêm Khoan dv_Yoona nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_49 tập tl_Cổ Trang
  • dd_Đinh Ngưỡng Quốc dv_Dương Lặc dv_Kim Jeong Hoon dv_Lâm Canh Tân dv_Nghiêm Khoan dv_Yoona nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_49 tập tl_Cổ Trang
  • dd_Đinh Ngưỡng Quốc dv_Dương Lặc dv_Kim Jeong Hoon dv_Lâm Canh Tân dv_Nghiêm Khoan dv_Yoona nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_49 tập tl_Cổ Trang
  • dd_Đinh Ngưỡng Quốc dv_Dương Lặc dv_Kim Jeong Hoon dv_Lâm Canh Tân dv_Nghiêm Khoan dv_Yoona nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_49 tập tl_Cổ Trang
  • dd_Đinh Ngưỡng Quốc dv_Dương Lặc dv_Kim Jeong Hoon dv_Lâm Canh Tân dv_Nghiêm Khoan dv_Yoona nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_49 tập tl_Cổ Trang
  • dd_Đinh Ngưỡng Quốc dv_Dương Lặc dv_Kim Jeong Hoon dv_Lâm Canh Tân dv_Nghiêm Khoan dv_Yoona nsx_2016 pb_Hoàn Thành pb_Trung Quốc phimbo qg_Trung Quốc time_49 tập tl_Cổ Trang
[stt/Full 49/49 VIETSUB]
Võ Thần Triệu Tử Long - Chinese Hero Zhao Zi Long 2016Cuối thời Đông Hán, những hoàng đế cuối cùng quá sủng ái hoạn quan mà gạt bỏ bề tôi trung trực. Triều đình ngày càng thối nát, kinh tế suy sụp, an ninh bất ổn. Hạn hán năm 184 càng khiến nhân dân lầm than, khổ cực. Trương Giác lãnh đạo nhân dân nổi dậy chống triều đình trong suốt gần 20 năm. Trong triều, thế lực của Đổng Trác ngày một bành trướng và thao túng cả triều đình. Triệu Tử Long giỏi võ nghệ và có tài thao lược, cùng quân tình nguyện gia nhập quân của Công Tôn Toản chinh chiến dẹp quân Khăn Vàng của Trương Giác. Sau, dưới trướng Công Tôn Toản, Triệu Tử Long kết giao với Lưu Bị và ngày càng trở nên thân thiết. Giữa lúc Công Tôn Toản và Viên Thiệu giao tranh ác liệt, anh cả của Triệu Tử Long qua đời, Triệu Tử Long cáo từ Công Tôn Toản về quê để tang anh. Về sau, Triệu Tử Long tìm Lưu Bị tại Nghiệp Thành và theo phò tá từ đó. Hạ Hầu Khinh Y, một tiểu thư thuộc dòng họ Hạ Hầu, có quan hệ họ hàng với Tào Tháo. Khinh Y vừa xinh đẹp lại trong sáng; sau khi gặp Triệu Tử Long, nàng bị rơi vào lưới tình. Trớ trêu thay, sau đó nàng phát hiện Triệu Tử Long chính là kẻ đã sát hại phụ thân mình trong một cuộc hỗn chiến.

Server VIP 1
[1*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229487.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229488.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229489.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229490.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229491.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229492.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229493.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229494.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229495.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229496.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229497.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229498.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229499.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229500.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229501.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229502.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229503.html] [18*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229504.html] [19*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229505.html] [20*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229506.html] [21*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229507.html] [22*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229508.html] [23*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229509.html] [24*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229510.html] [25*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229511.html] [26*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229512.html] [27*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229513.html] [28*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229514.html] [29*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229515.html] [30*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229516.html] [31*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229517.html] [32*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229518.html] [33*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229519.html] [34*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229520.html] [35*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229521.html] [36*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229522.html] [37*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229523.html] [38*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229524.html] [39*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229525.html] [40*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229526.html] [41*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229527.html] [42*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229528.html] [43*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229529.html] [44*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229530.html] [45*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229531.html] [46*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229532.html] [47*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229533.html] [48*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229534.html] [49-END*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229535.html] [1*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.225257.html]
Server YOUTUBE
[2*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.225258.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.225259.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.225260.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.226293.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.226294.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.226345.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.226346.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.227307.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.227308.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.227367.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.227467.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.227637.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.227557.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.227638.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.227639.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.227753.html] [18*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.227754.html] [19*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.227806.html] [20*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.227807.html] [21*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.227841.html] [22*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.227846.html] [23*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.227891.html] [24*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.227928.html] [25*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.228055.html] [26*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.228056.html] [27*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.228122.html] [28*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.228124.html] [29*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.228209.html] [30*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.228214.html] [31*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.228259.html] [32*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.228260.html] [33*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.228411.html] [34*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.228412.html] [35*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.228475.html] [36*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.228476.html] [37*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.228731.html] [38*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.228830.html] [39*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.228744.html] [40*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.228661.html] [41*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.228662.html] [42*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.228793.html] [43*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.228796.html] [44*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.228861.html] [45*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.228862.html] [46*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.228915.html] [47*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.228916.html] [48*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229066.html] [49-END*http://phim14.net/xem-phim/vo-than-trieu-tu-long_chinese-hero-zhao-zi-long.8235.229069.html]

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm