Menu

Trạch Thiên Ký - Bilutv.com

Trạch Thiên Ký - Bilutv.com

Trạch Thiên Ký - Bilutv.com]

  • [stt/Tập 45+46 VIETSUB]
  • dd_N/A dv_Cổ Lực Na Trát dv_Luhan dv_Ngô Thiến dv_Trần Sở nsx_2017 pb_TQ phimbo qg_Trung Quốc time_55 tập tl_Cổ Trang tl_Thần Thoại
  • dd_N/A dv_Cổ Lực Na Trát dv_Luhan dv_Ngô Thiến dv_Trần Sở nsx_2017 pb_TQ phimbo qg_Trung Quốc time_55 tập tl_Cổ Trang tl_Thần Thoại
  • dd_N/A dv_Cổ Lực Na Trát dv_Luhan dv_Ngô Thiến dv_Trần Sở nsx_2017 pb_TQ phimbo qg_Trung Quốc time_55 tập tl_Cổ Trang tl_Thần Thoại
  • dd_N/A dv_Cổ Lực Na Trát dv_Luhan dv_Ngô Thiến dv_Trần Sở nsx_2017 pb_TQ phimbo qg_Trung Quốc time_55 tập tl_Cổ Trang tl_Thần Thoại
  • dd_N/A dv_Cổ Lực Na Trát dv_Luhan dv_Ngô Thiến dv_Trần Sở nsx_2017 pb_TQ phimbo qg_Trung Quốc time_55 tập tl_Cổ Trang tl_Thần Thoại
  • dd_N/A dv_Cổ Lực Na Trát dv_Luhan dv_Ngô Thiến dv_Trần Sở nsx_2017 pb_TQ phimbo qg_Trung Quốc time_55 tập tl_Cổ Trang tl_Thần Thoại
[stt/Tập 45+46 VIETSUB]
Trạch Thiên Ký - Fighter of the Destiny (2017)Trạch Thiên Ký" được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của tác giả Miêu Nị. Bộ truyện này bắt đầu ra mắt từ tháng 5 năm 2014 trên mạng và hiện vẫn chưa kết thúc, liên tục nằm trong top 3 trên bảng xếp hạng những tiểu thuyết hot nhất. Nội dung kể về cuộc đời của Trần Trường Sinh. Do mắc một căn bệnh quái lạ nên khi mới 14 tuổi cậu buộc phải rời xa sư phụ để tự tìm cách chữa bệnh cho chính mình. Trong cuộc hành trình đầy gian khổ này, cậu sẽ gặp và nên duyên với Từ Hữu Dung.
Sever V.I.P:
[1*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.252683.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.252684.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.252834.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.252787.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.252838.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.252835.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.252885.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.252883.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.253108.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.253109.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.253190.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.253191.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.253237.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.253238.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.253318.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.253319.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.253475.html] [18*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.253474.html] [19*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.253667.html] [20*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.253669.html] [21*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.253732.html] [22*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.253733.html] [23*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.253809.html] [24*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.253811.html] [25*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.254003.html] [26*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.254004.html] [27*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.254084.html] [28*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.254085.html] [29*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.254134.html] [30*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.254135.html] [31*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.254236.html] [32*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.254237.html] [33*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.254486.html] [34*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.254487.html] [35*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.254519.html] [36*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.254520.html] [37*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.254584.html] [38*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.254585.html] [39*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.254647.html] [40*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.254648.html] [41*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.254866.html] [42*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.254867.html] [43*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.254963.html] [44*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.254964.html] [45*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.255049.html] [46*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.255050.html] [47*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.255114.html] [48*http://phim14.net/xem-phim/trach-thien-ky_fighter-of-the-destiny.8402.255115.html]
Sever VN
[1*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=et5c8oWv6Ibha] [2*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=dnLAzLHKUCFlW] [3*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=wntMKgSe4CsF4] [4*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=YCS6nKYJQzmR0] [5*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=ILlM7LSD7JEOU] [6*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=3Io0CqsDwjWAC] [7*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=19GaiLoUQ3K6c] [8*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=4z7TSLeRlqAKT] [9*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=PqSnu4zx2L6n4] [10*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=WDLrEqpk189nW] [11*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=fwmLasTtJKVfC] [12*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=U8py0wI64gKA8] [13*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=r4azB7RJczM1U] [14*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=stxZP6KrM2RvK] [15*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=PutvyI70AungA] [16*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=DuYbdhSV41yaV] [17*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=09UDVqqYTOTEo] [18*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=fEb9XP6aelIZt] [19*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=TAysYWXHOZQn1] [20*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=IJQvI8dtLStWM] [21*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=uOpPJg5dsdDqS] [22*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=uTum9fKw840FV] [23*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=fTSCin7ZygORU] [24*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=6dWHLdCAfWvbO] [25*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=cY266jSUoJbpp] [26*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=aB59f5dw6zvQ0] [27*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=9MqC7nnCh3vqf] [28*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=pBR8qOJ4Ya1RK] [29*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=m6N4u01WlMIkX] [30*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=ZgtKHKfzWSR98] [31*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=TIBY2WTLjMSkq] [32*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=EH9AtTH3D4p1u] [33*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=rS8q28t4z9vvt] [34*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=KTnCLnwhgX0Pv] [35*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=LFF9PVLNPbH4X] [36*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=RBlNEPe9T3Yuq] [37*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=LchwlaFsqwiS7] [38*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=H7zfWowhurr2Z] [39*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=CkPjgjvE51IXt] [40*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=ph0QzXAQ2sFAv] [41*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=GyWU8RZ6whTyi] [42*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=ZIaBDPVqsiQTR]
Sever THUYẾT MINH
[1*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=VTtxNaYB7678f] [2*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=0YLWmt1pg4Rdp] [3*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=IBIXNZ9QrafBP] [4*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=e5FpKJGnDRfp1] [5*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=hcvNdCUBEKQqM] [6*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=uGeCLMDrHw55L] [7*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=r4E3DSlWqRToG] [8*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=JdEkJ46xEaQiB] [9*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=Ilu2BiZdHLthn] [10*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=X32qoJn35GHQF] [11*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=h2ZopLdF62232] [12*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=fUB48uh7WlA0v] [13*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=N9QPhUcrdQKQv] [14*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=0TYmvPy0IlfKr] [15*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=ABhW2E4ooFDui] [16*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=WXI8Taijjvy1Q] [17*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=wI0mVbYqEvKoa] [18*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=MaNUCSvFbzLPL] [19*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=DGcPaHKqqcBbt] [20*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=0dAO4KTOTTqRf] [21*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=j6uZdtdRuJMeB] [22*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=MV9075INQloa4] [23*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=OBEKtwOFBmrXM] [24*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=4iw61otz7InHE] [25*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=9boMpt8k53LmK] [26*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=QJMZefDrGjggU] [27*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=NDZ7J9exihtIw] [28*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=EgsUqtzUudZIT] [29*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=ARkzjy12xlYOL] [30*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=YxbmNPIz9MwyB] [31*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=TTXyaQ15ba5pP] [32*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=EUxRD3HfUTagE] [33*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=RzTpK5orj66ki] [34*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=scDC4dhBRsmg5] [35*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=rfKytIbC7l07G] [36*http://v.nhaccuatui.com/phim/trach-thien-ky.mS61bKHvT24Y.html?key=h5W6Nneo0NTXq]
[note!Phim Trạch Thiên Ký - Fighter of the Destiny 2017 dự kiến phát 2 tập vào tối thứ 2,3,4,5 trên Phimle.co]

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm