Menu

Trạch Thiên Ký - Phimmoi.net

Trạch Thiên Ký - Phimmoi.net

Trạch Thiên Ký - Phimmoi.net]

  • [stt/Tập 54/56]
  • dd_Chung Chú Giai dv_Cổ Lực Na Trát dv_Lộc Hàm dv_Ngô Thiến nsx_2017 phimbo phimle qg_Trung Quốc time_56 tập tl_Phim Bí ẩn-Siêu nhiên tl_Phim cổ trang tl_Phim võ thuật
  • dd_Chung Chú Giai dv_Cổ Lực Na Trát dv_Lộc Hàm dv_Ngô Thiến nsx_2017 phimbo phimle qg_Trung Quốc time_56 tập tl_Phim Bí ẩn-Siêu nhiên tl_Phim cổ trang tl_Phim võ thuật
  • dd_Chung Chú Giai dv_Cổ Lực Na Trát dv_Lộc Hàm dv_Ngô Thiến nsx_2017 phimbo phimle qg_Trung Quốc time_56 tập tl_Phim Bí ẩn-Siêu nhiên tl_Phim cổ trang tl_Phim võ thuật
  • dd_Chung Chú Giai dv_Cổ Lực Na Trát dv_Lộc Hàm dv_Ngô Thiến nsx_2017 phimbo phimle qg_Trung Quốc time_56 tập tl_Phim Bí ẩn-Siêu nhiên tl_Phim cổ trang tl_Phim võ thuật
  • dd_Chung Chú Giai dv_Cổ Lực Na Trát dv_Lộc Hàm dv_Ngô Thiến nsx_2017 phimbo phimle qg_Trung Quốc time_56 tập tl_Phim Bí ẩn-Siêu nhiên tl_Phim cổ trang tl_Phim võ thuật
  • dd_Chung Chú Giai dv_Cổ Lực Na Trát dv_Lộc Hàm dv_Ngô Thiến nsx_2017 phimbo phimle qg_Trung Quốc time_56 tập tl_Phim Bí ẩn-Siêu nhiên tl_Phim cổ trang tl_Phim võ thuật
[stt/Tập 54/56]
Trạch Thiên Ký - Fighter Of The Destiny Thái Thủy nguyên niên, Hữu Thần Thạch từ vũ trụ bay tới, phân tán trong nhân gian. Trong đó Thần Thạch rơi ở Đông thổ có đồ kỳ quái, con người xem đồ đằng này mà ngộ đạo, lập nên quốc giáo. Mấy nghìn năm sau, cô nhi 14 tuổi Trần Trường Sinh vì chữa bệnh cải mệnh rời khỏi sư phụ, mang theo hôn ước đến kinh đô, từ đó mở ra một hành trình nghịch thiên quật cường. Đến kinh đô mới phát hiện mình chỉ là một quân cờ mỏng manh, cam nguyện trở thành quân cờ tử vong đầu tiên, ra khỏi bản cờ quyết đấu một trận sống còn với thiên hạ.
Sever Server Quốc Tế (Vietsub)
[01 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-1-117165.html] [02 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-2-117200.html] [03 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-3-117263.html] [04 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-4-117267.html] [05 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-5-117309.html] [06 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-6-117310.html] [07 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-7-117343.html] [7.1 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-7-63870.html] [08 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-8-117342.html] [8.1 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-8-63149.html] [09 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-9-117474.html] [10 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-10-117482.html] [11 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-11-117649.html] [12 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-12-117651.html] [13 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-13-117806.html] [14 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-14-117810.html] [15 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-15-117884.html] [16 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-16-117886.html] [17 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-17-118028.html] [18 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-18-118041.html] [19 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-19-118064.html] [20 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-20-118065.html] [21 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-21-118115.html] [22 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-22-118120.html] [23 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-23-118148.html] [24 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-24-118153.html] [25 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-25-118558.html] [26 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-26-118560.html] [27 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-27-118603.html] [28 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-28-118608.html] [29 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-29-118656.html] [30 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-30-118664.html] [31 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-31-118855.html] [32 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-32-118858.html] [33 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-33-119142.html] [34 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-34-119129.html] [35 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-35-119189.html] [36 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-36-119195.html] [37 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-37-119302.html] [38 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-38-119306.html] [39 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-39-119403.html] [40 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-40-119408.html] [41 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-41-119737.html] [42 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-42-119751.html] [43 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-43-119833.html] [44 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-44-119838.html] [45 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-45-119981.html] [46 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-46-119988.html] [47 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-47-120096.html] [48 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-48-120097.html] [49 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-49-120495.html] [50 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-50-120498.html] [51 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-51-120572.html] [52 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-52-120576.html] [53 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-53-120610.html] [54 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-54-120613.html]
Sever Server Quốc Tế (Thuyết minh)
[01 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-1-118484.html] [02 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-2-118482.html] [03 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-3-118485.html] [04 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-4-118486.html] [05 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-5-118487.html] [06 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-6-118488.html] [07 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-7-118490.html] [08 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-8-118489.html] [09 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-9-118491.html] [10 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-10-118492.html] [11 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-11-118494.html] [12 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-12-118493.html] [13 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-13-118495.html] [14 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-14-118496.html] [15 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-15-118497.html] [16 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-16-118498.html] [17 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-17-118499.html] [18 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-18-118500.html] [19 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-19-118501.html] [20 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-20-118502.html] [21 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-21-118506.html] [22 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-22-118503.html] [23 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-23-118504.html] [24 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-24-118505.html] [25 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-25-119840.html] [26 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-26-119839.html] [27 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-27-119841.html] [28 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-28-119842.html] [29 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-29-119850.html] [30 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-30-119843.html] [31 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-31-119845.html] [32 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-32-119846.html] [33 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-33-119851.html] [34 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-34-119852.html]
Sever Server Quốc Tế (Bản không cắt Vietsub)
[01 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-1-117173.html] [02 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-2-117204.html] [03 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-3-117268.html] [04 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-4-117271.html] [05 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-5-117311.html] [06 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-6-117312.html] [07 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-7-117346.html] [08 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-8-117347.html] [09 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-9-117484.html] [10 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-10-117486.html] [11 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-11-117755.html] [12 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-12-117758.html] [13 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-13-117840.html] [14 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-14-117842.html] [15 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-15-117890.html] [16 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-16-117891.html] [17 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-17-118038.html] [18 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-18-118039.html] [19 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-19-118066.html] [20 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-20-118067.html] [21 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-21-118121.html] [22 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-22-118154.html] [23 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-23-118157.html] [24 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-24-118562.html] [25 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-25-118563.html] [26 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-26-118609.html] [27 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-27-118612.html] [28 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-28-118663.html] [29 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-29-118666.html] [30 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-30-118872.html] [31 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-31-119144.html] [32 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-32-119146.html] [33 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-33-119200.html] [34 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-34-119201.html] [35 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-35-119314.html] [36 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-36-119410.html] [37 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-37-119417.html] [38 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-38-119773.html] [39 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-39-119779.html] [40 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-40-119941.html] [41 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-41-119893.html] [42 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-42-119990.html] [43 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-43-119991.html] [44 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-44-120098.html] [45 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-45-120580.html] [46 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-46-120581.html] [47 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-47-120582.html] [48 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-48-120583.html]
Sever Server Quốc Tế #2 (Vietsub)
[39.1 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-39-119380.html] [39.2 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-39-119381.html] [39.3 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-39-119394.html] [40.1 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-40-119399.html] [40.2 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-40-119404.html] [40.3 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-40-119407.html] [41.1 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-41-119640.html] [41.2 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-41-119642.html] [41.3 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-41-119643.html] [42.1 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-42-119644.html] [42.2 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-42-119647.html] [42.3 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-42-119649.html] [43.1 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-43-119806.html] [43.2 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-43-119808.html] [43.3 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-43-119814.html] [44.1 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-44-119816.html] [44.2 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-44-119821.html] [44.3 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-44-119823.html] [45.1 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-45-119977.html] [45.2 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-45-119979.html] [45.3 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-45-119980.html] [46.1 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-46-119982.html] [46.2 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-46-119983.html] [46.3 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-46-119986.html] [47.1 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-47-120088.html] [47.2 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-47-120089.html] [47.3 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-47-120091.html] [48.1 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-48-120093.html] [48.2 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-48-120094.html] [48.3 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-48-120095.html] [49.1 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-49-120490.html] [49.2 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-49-120491.html] [49.3 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-49-120492.html] [50.1 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-50-120494.html] [50.2 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-50-120496.html] [50.3 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-50-120497.html] [51.1 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-51-120565.html] [51.2 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-51-120566.html] [51.3 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-51-120567.html] [52.1 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-52-120568.html] [52.2 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-52-120571.html] [52.3 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-52-120573.html] [53.1 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-53-120603.html] [53.2 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-53-120607.html] [53.3 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-53-120609.html] [54.1 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-54-120608.html] [54.2 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-54-120611.html] [54.3 *http://www.phimmoi.net/phim/trach-thien-ky-5194/tap-54-120612.html]

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm